unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]

[{SpAnleitung aufgabe='Napíšte originálne znenie nasledujúcich prísloví, ktoré boli pozmenené.'}]\\

||Zmenené príslovie||Originálna podoba
| Večerná hodina, zlatá hodina. | [{SpHotspotKorrektur typ='Entsprechung' | inhalt='______________' korrekt=false korrekterInhalt='Ranná hodina, zlatá hodina' | }].
| Oddych je najlepší lekár. | [{SpHotspotKorrektur typ='Entsprechung' |inhalt='______________' korrekt=false korrekterInhalt='Čas je najlepší lekár' | }].
| Začiatok dobrý, koniec lepší.   | [{SpHotspotKorrektur typ='Entsprechung' |inhalt='______________' korrekt=false korrekterInhalt='Koniec dobrý, všetko dobré' | }].
| Láska chce svoj čas.   | [{SpHotspotKorrektur typ='Entsprechung' |inhalt='______________' korrekt=false korrekterInhalt='Všetko chce svoj čas' | }].
| Niečo nemá svoj koniec.   | [{SpHotspotKorrektur typ='Entsprechung' |inhalt='______________' korrekt=false korrekterInhalt='Všetko má (raz) svoj koniec' | }].
\\

[{SpButtons}]

%%(display:none)
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%