unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]

[{SpAnleitung aufgabe='Napíšte originálne znenie nasledujúcich prísloví, ktoré boli pozmenené.'}]\\

||Zmenené príslovie||Originálna podoba
| Keď rinčia okovy, múzy mlčia. | [{SpHotspotKorrektur typ='Entsprechung' | inhalt='______________' korrekt=false korrekterInhalt='Keď rinčia zbrane, múzy mlčia' | }].
| Sú veci, ktoré majú niekoľko stránok. | [{SpHotspotKorrektur typ='Entsprechung' |inhalt='______________' korrekt=false korrekterInhalt='Každá vec má dve strany' | }].
| Protiklady sa udivujú.   | [{SpHotspotKorrektur typ='Entsprechung' |inhalt='______________' korrekt=false korrekterInhalt='Protiklady sa priťahujú' | }].
| Iba niečo má svoje pre a proti.   | [{SpHotspotKorrektur typ='Entsprechung' |inhalt='______________' korrekt=false korrekterInhalt='Všetko má svoje pre a proti' | }].
| Tí najrýchlejší budú prví.   | [{SpHotspotKorrektur typ='Entsprechung' |inhalt='______________' korrekt=false korrekterInhalt='Poslední budú prví' | }].
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%