Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]

[{SpAnleitung aufgabe='Napíšte originálne znenie nasledujúcich prísloví, ktoré boli pozmenené.'}]\\

||Zmenené príslovie||Originálna podoba
| Keď rinčia okovy, múzy mlčia. | [{SpHotspotKorrektur typ='Entsprechung' | inhalt='______________' korrekt=false korrekterInhalt='Keď rinčia zbrane, múzy mlčia' | }].
| Sú veci, ktoré majú niekoľko stránok. | [{SpHotspotKorrektur typ='Entsprechung' |inhalt='______________' korrekt=false korrekterInhalt='Každá vec má dve strany' | }].
| Protiklady sa udivujú.   | [{SpHotspotKorrektur typ='Entsprechung' |inhalt='______________' korrekt=false korrekterInhalt='Protiklady sa priťahujú' | }].
| Iba niečo má svoje pre a proti.   | [{SpHotspotKorrektur typ='Entsprechung' |inhalt='______________' korrekt=false korrekterInhalt='Všetko má svoje pre a proti' | }].
| Tí najrýchlejší budú prví.   | [{SpHotspotKorrektur typ='Entsprechung' |inhalt='______________' korrekt=false korrekterInhalt='Poslední budú prví' | }].
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%