unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktorá výpoveď najlepšie zachytáva význam príslušného príslovia? Kliknutím vyberte správnu odpoveď.'}]\\
[{SpMCQ
|
inhalt='1. Všetko má (raz) svoj koniec.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Všetko má dočasné trvanie.';'Čas si nemožno kúpiť.';'Koniec býva smutný.';'Keď sa niečo končí, človeku je smutno.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='2. Všetko chce svoj čas.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Netreba sa unáhliť, ale vyčkať, kým príde ten správny okamih.';'Kto nie je iniciatívny a nesnaží sa, nič nemá.';'Lenivému človeku trvá všetko dlhšie ako ostatným.';'Všetko sa vydarí, len treba byť optimistický.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='3. Ranná hodina, zlatá hodina.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Najlepšie sa vstáva skoro ráno, keď vychádza slnko.';'Ráno ubieha čas pomalšie ako kedykoľvek cez deň.';'Kto skoro ráno vstáva, stihne veľa práce.';'Ľudia, ktorí skoro ráno vstávajú, vyžarujú veľa pozitívnej energie.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='4. Koniec dobrý, všetko dobré.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Každý príbeh môže mať happyend.';'Dobrí ľudia majú v živote úspech.';'Najdôležitejšie je, že záver nejakej udalosti či príbehu bol pozitívny.';'Keď sa niečo končí, niečo nové sa začína.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='5. Čas je najlepší lekár.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Po istom čase sa zabudne na bolesti a problémy, ktoré život človeku uštedril.';'Na niektoré okamihy človek nikdy nezabudne.';'Každý človek mal vo svojom živote chvíle, ktoré možno označiť ako ťažké.';'Nepríjemné udalosti sú ako rany, ktoré bolia.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%