Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktorá výpoveď najlepšie zachytáva význam príslušného príslovia? Kliknutím vyberte správnu odpoveď.'}]\\
[{SpMCQ
|
inhalt='1. Všetko má (raz) svoj koniec.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Všetko má dočasné trvanie.';'Čas si nemožno kúpiť.';'Koniec býva smutný.';'Keď sa niečo končí, človeku je smutno.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='2. Všetko chce svoj čas.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Netreba sa unáhliť, ale vyčkať, kým príde ten správny okamih.';'Kto nie je iniciatívny a nesnaží sa, nič nemá.';'Lenivému človeku trvá všetko dlhšie ako ostatným.';'Všetko sa vydarí, len treba byť optimistický.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='3. Ranná hodina, zlatá hodina.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Najlepšie sa vstáva skoro ráno, keď vychádza slnko.';'Ráno ubieha čas pomalšie ako kedykoľvek cez deň.';'Kto skoro ráno vstáva, stihne veľa práce.';'Ľudia, ktorí skoro ráno vstávajú, vyžarujú veľa pozitívnej energie.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='4. Koniec dobrý, všetko dobré.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Každý príbeh môže mať happyend.';'Dobrí ľudia majú v živote úspech.';'Najdôležitejšie je, že záver nejakej udalosti či príbehu bol pozitívny.';'Keď sa niečo končí, niečo nové sa začína.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='5. Čas je najlepší lekár.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Po istom čase sa zabudne na bolesti a problémy, ktoré život človeku uštedril.';'Na niektoré okamihy človek nikdy nezabudne.';'Každý človek mal vo svojom živote chvíle, ktoré možno označiť ako ťažké.';'Nepríjemné udalosti sú ako rany, ktoré bolia.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%