Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Čas a vytrvalosť dovedú slimáka do Jeruzalema.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • vytrvalosť Lemma: vatrvalosť
  • čas Lemma: čas
  • dovedú Lemma: doviesť
  • slimáka Lemma: slimák
  • do Jeruzalema Lemma: Jeruzalem

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje poznatok, že trpezlivosť , vytrvalosť a húževnatosť dokážu prekonať [[[[[ťažkosti a prekážky na ceste k cieľu . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch nenachádza. Das Sprichwort kommt in den Texten nicht vor.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
Dokl