Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Čas a vytrvalosť dovedú slimáka do Jeruzalema.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • vytrvalosť Lemma: vatrvalosť
  • čas Lemma: čas
  • dovedú Lemma: doviesť
  • slimáka Lemma: slimák
  • do Jeruzalema Lemma: Jeruzalem

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje poznatok, že trpezlivosť , vytrvalosť a húževnatosť dokážu prekonať [[[[[ťažkosti a prekážky na ceste k cieľu . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch nenachádza. Das Sprichwort kommt in den Texten nicht vor.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
Dokl