unbekannter Gast

Vytrvalost vede k cíli#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • vytrvalost Lemma: vytrvalost
  • vede Lemma: vést
  • cíli Lemma: cíl

Význam(y)#

Přísloví obsahuje poznatek, že díky trpělivosti a vytrvalosti člověk překoná mnohé překážky na cestě ke svému cíli. Posléze se mu dokonce některé překážky mohou jevit jako zanedbatelné. [Doklad 2]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
O poznání, osvícení a nirváně

17.12.1947 Vytrvalost vede k cíli. Buďte bez starosti a najednou prohlédnete, probudíte se ze „spánku“ – bude to tady. Až to nastane, tak si v první řadě důkladně vynadáte, protože je to tak jednoduché jako facka. http://silamoudrosti.unas.cz/cs/texts/d-m02.php


[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví