Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Vytrvalost vede k cíli#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • vytrvalost Lemma: vytrvalost
  • vede Lemma: vést
  • cíli Lemma: cíl

Význam(y)#

Přísloví obsahuje poznatek, že díky trpělivosti a vytrvalosti člověk překoná mnohé překážky na cestě ke svému cíli. Posléze se mu dokonce některé překážky mohou jevit jako zanedbatelné. [Doklad 2]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
O poznání, osvícení a nirváně

17.12.1947 Vytrvalost vede k cíli. Buďte bez starosti a najednou prohlédnete, probudíte se ze „spánku“ – bude to tady. Až to nastane, tak si v první řadě důkladně vynadáte, protože je to tak jednoduché jako facka. http://silamoudrosti.unas.cz/cs/texts/d-m02.php


[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví