Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Častá krůpěj kámen proráží. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • častá Lemma: častý
  • krůpěj Lemma: krůpěj
  • kámen Lemma: kámen
  • proráží Lemma: prorážet

Význam(y)#

Říká se, když někdo nerezignuje, i když je ve zdánlivě bezvýchodné situaci, doufá totiž, že i nepatrné kroky ho nakonec mohou přivést k úspěchu. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Pokud jejich server zahltíme nikoli spamem, ale žádostmi o odpověď na otázky související s omezením pohybu v NP, nemůže nás nikdo postihnout. Naopak Správa NP má povinnost odpovědět. No a když budeme dost vytrvalí, odpověď si vynutit dokážeme - častá krůpěj kámen proráží. No a věřím, že mezi vodáky nejsou samí humusáci, že pár těch, kteří problematice ochrany přírody rozumějí, se najde, a že ti pak za nás všechny zkusí lámat kopí a nalézt oboustranně přijatelné řešení. Pár argumentů nám ochranáři dávají na svém webu sami - např. tam zjistíte, že momentální týdenní návštěvnost v Lenoře je 150 lodí. http://www.raft.cz/clanek.aspx?ID_clanku=455&ID_P=22&PDA=4

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví