Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Častá krůpěj kámen proráží. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • častá Lemma: častý
  • krůpěj Lemma: krůpěj
  • kámen Lemma: kámen
  • proráží Lemma: prorážet

Význam(y)#

Říká se, když někdo nerezignuje, i když je ve zdánlivě bezvýchodné situaci, doufá totiž, že i nepatrné kroky ho nakonec mohou přivést k úspěchu. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Pokud jejich server zahltíme nikoli spamem, ale žádostmi o odpověď na otázky související s omezením pohybu v NP, nemůže nás nikdo postihnout. Naopak Správa NP má povinnost odpovědět. No a když budeme dost vytrvalí, odpověď si vynutit dokážeme - častá krůpěj kámen proráží. No a věřím, že mezi vodáky nejsou samí humusáci, že pár těch, kteří problematice ochrany přírody rozumějí, se najde, a že ti pak za nás všechny zkusí lámat kopí a nalézt oboustranně přijatelné řešení. Pár argumentů nám ochranáři dávají na svém webu sami - např. tam zjistíte, že momentální týdenní návštěvnost v Lenoře je 150 lodí. http://www.raft.cz/clanek.aspx?ID_clanku=455&ID_P=22&PDA=4

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví