unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Vytvorte z nasledujúceho slovného materiálu 4 príslovia tak, že slová alebo slovné spojenia posuniete myšou.'}]\\

[{SpDndSalat
|
inhalt=('Črepy';'prinášajú';'šťastie.')
| 
inhalt=('Každý';'si je';'strojcom';'svojho';'šťastia.')
|
inhalt=('Peniaze';'nie sú';'všetko.')
|
inhalt=('Sprostý';'sedliak,';'hrubé';'zemiaky.')
|
}]
\\
\\

[{SpButtons}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%