unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Vytvorte z nasledujúceho slovného materiálu 4 príslovia tak, že slová alebo slovné spojenia posuniete myšou.'}]\\

[{SpDndSalat
|
inhalt=('Protiklady';'sa priťahujú.')
| 
inhalt=('Tichá';'voda';'brehy';'myje.')
|
inhalt=('Zdanie';'klame.')
|
inhalt=('Polievka';'sa neje';'taká';'horúca,';'ako';'sa navarí.')
|
}]
\\
\\
[{SpButtons}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%