unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Doplňte chýbajúce písmená. Kliknite na prázdne miesto a dopíšte to, čo chýba.'}]\\

1. Každý si je s[{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='trojcom'
|
}] svojho šťastia.\\
2. P[{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='eniaze'
|
}] nie sú všetko.\\
3. Črepy prinášajú š[{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='ťastie'
|
}].\\
4. Sprostý sedliak, h[{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='rubé'
|
}] zemiaky.
\\
\\

[{SpButtons}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%