unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Doplňte chýbajúce slová. Kliknite na prázdne miesto a dopíšte to, čo chýba.'}]\\

1. [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='Sprostý'
|
}] sedliak, hrubé zemiaky.\\
\\
2. Črepy [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='prinášajú'
|
}] šťastie.\\
\\
3. Peniaze nie sú [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='všetko'
|
}].\\
\\
4. [{SpHotspotLuecke
|
korrekterInhalt='Každý'
|
}] si je strojcom svojho šťastia.\\
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%