unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktoré príslovie hovorí (takmer) to isté ako uvedená veta? Kliknite na správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Kto si zakladá svoj život iba na materiálnych hodnotách, nie je šťastný.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Črepy prinášajú šťastie.';'Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.';'Každý si je strojcom svojho šťastia.';'Peniaze nie sú všetko.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='2. Rozbitý pohár je dobré znamenie.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Črepy prinášajú šťastie.';'Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.';'Každý si je strojcom svojho šťastia.';'Peniaze nie sú všetko.')|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='3. Je lenivý, nesnaží sa a aj tak sa mu darí.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Črepy prinášajú šťastie.';'Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.';'Každý si je strojcom svojho šťastia.';'Peniaze nie sú všetko.')|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='4. Iba od teba závisí, ako bude vyzerať tvoj život.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Črepy prinášajú šťastie.';'Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.';'Každý si je strojcom svojho šťastia.';'Peniaze nie sú všetko.')|
}]\\


[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%