Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktoré príslovie hovorí (takmer) to isté ako uvedená veta? Kliknite na správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Kto si zakladá svoj život iba na materiálnych hodnotách, nie je šťastný.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Črepy prinášajú šťastie.';'Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.';'Každý si je strojcom svojho šťastia.';'Peniaze nie sú všetko.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='2. Rozbitý pohár je dobré znamenie.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Črepy prinášajú šťastie.';'Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.';'Každý si je strojcom svojho šťastia.';'Peniaze nie sú všetko.')|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='3. Je lenivý, nesnaží sa a aj tak sa mu darí.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Črepy prinášajú šťastie.';'Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.';'Každý si je strojcom svojho šťastia.';'Peniaze nie sú všetko.')|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='4. Iba od teba závisí, ako bude vyzerať tvoj život.'
idKorrekterInhalt=2
mcqs=('Črepy prinášajú šťastie.';'Sprostý sedliak, hrubé zemiaky.';'Každý si je strojcom svojho šťastia.';'Peniaze nie sú všetko.')|
}]\\


[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%