unbekannter Gast

Šedá je teorie a zelený je strom života. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • šedá Lemma: šedý
  • je Lemma: být
  • teorie Lemma: teorie
  • zelený Lemma: zelený
  • strom Lemma: strom
  • života Lemma: život

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že teoretické znalosti a přípravy - jakkoli mohou být precizní a rozsáhlé - ještě nezaručují úspěch nebo uskutečnění v praxi. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Problém by se podle mne dal vyřešit ujednáním v kolektivní smlouvě a nemusel by být řešen zákonem. "Anna Čurdová k tomu dodává : "Ano, pokud by kolektivní smlouva byla respektována všemi zaměstnavateli včetně těch, u kterých odborová organizace není. Ale šedá je teorie a zelený je strom života. Skutečnost je taková, že je zde porušován Zákoník práce a zájmy spotřebitelské a konzumní společnosti jsou nadřazovány nad svobodu občana." Ve dnech státních svátků jsou otevřené obchody plné zákazníků. Deníky Moravia, 23. 12. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="šedý"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="šedý" {0,3 [lemma="teorie"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="teorie"


Seznam všech přísloví