Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Šedá je teorie a zelený je strom života. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • šedá Lemma: šedý
  • je Lemma: být
  • teorie Lemma: teorie
  • zelený Lemma: zelený
  • strom Lemma: strom
  • života Lemma: život

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že teoretické znalosti a přípravy - jakkoli mohou být precizní a rozsáhlé - ještě nezaručují úspěch nebo uskutečnění v praxi. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Problém by se podle mne dal vyřešit ujednáním v kolektivní smlouvě a nemusel by být řešen zákonem. "Anna Čurdová k tomu dodává : "Ano, pokud by kolektivní smlouva byla respektována všemi zaměstnavateli včetně těch, u kterých odborová organizace není. Ale šedá je teorie a zelený je strom života. Skutečnost je taková, že je zde porušován Zákoník práce a zájmy spotřebitelské a konzumní společnosti jsou nadřazovány nad svobodu občana." Ve dnech státních svátků jsou otevřené obchody plné zákazníků. Deníky Moravia, 23. 12. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="šedý"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="šedý" {0,3 [lemma="teorie"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="teorie"


Seznam všech přísloví