Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Špatné příklady kazí dobré mravy. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • špatné Lemma: špatný
  • příklady Lemma: příklad
  • kazí Lemma: kazit
  • dobré Lemma: dobrý
  • mravy Lemma: mrav

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že negativní, nemorální nebo nevhodné chování jednotlivce může mít vliv na jiné lidi nebo na celou společnost. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Mohu říci ze své zkušenosti jako ministr, že jsem našel mezi úřednictvem lidi, bez ohledu na politické přesvědčení, jichž si vysoce vážím právě proto, že jim stát stál vždy nade vším, že si byli vědomi, že stát za dnešních poměrů je dosud vrchol společenské organisace, že nemáme nic vyššího sociálně než je stát, že teprve přijdeme k jednotě národů, která bude souhrnem států, že tedy chrániti stát, hájiti stát, umožniti mu existenci, aby pracoval pro všechny, je nejvyšší funkcí, kterou mohou dělati, jako to musí a má býti nejvyšší funkcí pro nás. To však žádá, aby ten člověk viděl také kolem sebe, mezi svými nadřízenými, mezi těmi, kteří stát řídí, stejného ducha, neboť duch může býti zapálen jen od ducha: špatné příklady kazí dobré mravy a dobré příklady udržují dobré mravy. http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/201schuz/s201006.htm

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví