Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

(A) Bátraké a szerencse / világ. #

A magyarban a Bátraké a szerencse forma sokkal gyakoribb, de a Bátraké a világ is előfordul, l. alább.

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • bátraké Lemma: bátor
  • szerencse Lemma: szerencse
  • világ Lemma: világ

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a szerencse is azok mellé szegődik, akik merészek; a bátorság többnyire meghozza a gyümölcsét. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#


Variánsok#

Alakváltozatok#

(A) Bátraké a világ. [Példa 5] [Példa 6]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
A Leeds 2-0-ra vezetett, levegőben lógott az újabb angol gól, de a bajorok tovább próbálkoztak, majd szépítettek is. Bátraké a szerencse. Magyar Hírlap 2000/08/11

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Eljött tehát a mérlegkészítés ideje. Akinek persze elmélyült stúdiumai is hiá-yoznak hozzá és hasábterjedelme is korlátozott, az csak hevenyészett mérleget készíthet. Bátraké lévén a szerencse, hozzálátok mégis… Magyar Hírlap 1997/10/9

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Ámde a tanulás révén felszedett ismeretek is jelenthetnek szelekciós tényezőt, vagyis ennek révén ( tehát közvetve ) öröklődhetnek. Egy példával élve, mondjuk valaki rájön ( illetve megtanulja ), hogy a bátraké a szerencse. Ez az ismerete közvetlenül, biológiai szinten nem öröklődik. De mi van akkor, ha az illető számos gyermeke közül csakis azokat támogatja, akik szintén ( genetikailag ) hajlamosak a bátraké a szerencse felfogásra? Az ember persze egy nagyon komplikált szerzet, túl sok tanult ismeret egymást zavaró hatásával. Index Fórum; Szerző: DcsabaS_; Dátum: 1998/12/17

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Kösz, Rigoletta.: - / csepp, Neked tényleg köszönöm a biztatást! Valóban, többek között az idő miatt is izgulok, de elhatároztam, ha esni fog akkor sem hagyom a kedvem ezzel elrontani. Én is szurkolok Neked a júniussal kapcsolatban, tudod, bátraké a szerencse!: - ) Azt hiszem, mindent megszerveztünk, de annyi apró részlet van, aminél helyben derül ki hogy is lesz... Például most jutott eszembe: az anyakönyvvezetőnél a régi vagy az új nevemen írok alá?? Bugi bácsi, az esküvő a Bakáts téri házasságkötőben lesz, aztán vacsora a Városligetben ( nem szabadtéren! ), 30 fővel. Index Fórum; Szerző: berku; Dátum: 1999/05/04

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
Olyan nagyon, hogy már nem is bírom magamban tartani, hanem megmondom azt is, hogy másrészt veled mit akarok. Közben a kalapját felakasztja egy fenyőágra. Erősen lázban van, de gyöngéd akar Ágneshez lenni. ÁGNES No csak, bátraké a világ. Mosolyogva. JEROMOS Nem gondolod, hogy mit akarok mondani? Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Tamási Áron színjátékai; Szerző: Tamási Áron; Dátum: 1987

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat ):
Hát mit gondolt a szamár? - Nagyot és merészet - felelte Sáfrán. - Nono! - Hát bizony. Piros lett belé, úgy kacagta a leány, hogy milyen nehezen adja ki a szamár a gondolatát; de sokáig csúfolkodni Sáfránnal sem lehetett, mert eszébe jutott, hogy a bátraké a világ, s kivágta rögtön: - A szamár azt gondolta, hogy megkérjen téged feleségül. Ha két álla lett volna a leánynak, az is leesett volna mind a kettő, amikor meghallotta ezt a beszédet. Nem is válaszolt semmit, hanem kivitte Sáfránt egyenesen az istállóba, és azt mondta neki ott az istállóban, hogy nézze meg jobban a szamarat. Nézte Sáfrán jó sokáig, aztán megvonta a vállát. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Tamási Áron összes novellái; Szerző: Tamási Áron; Dátum: 2002


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája