Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

A hit hegyeket mozgat (meg). #

A kifejezés igekötős formában és igekötő nélkül is előfordul.

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • hit Lemma: hit
  • hegyeket Lemma: hegy
  • mozgat (meg) Lemma: (meg)mozgat

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy óriási a hit, a bizalom ereje. A kifejezés forrása Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele (13:2).
[Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata. [Példa 5]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Abschnitt Közmondás ):
És újra csak rá kell eszmélnem, mennyire igaza volt a mi Urunk Jézus Krisztusnak, mikor a szeretet parancsát nevezte a nagy parancsolatnak, ahogy az Máté evangéliumában áll. Mert ha a hit hegyeket mozgat, úgy a szeretet még ennél is többre képes: úrrá tud lenni mindenen, még a józan észen s a megfontolt mérlegelésen is. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A halál árnyéka - Bűnösök - Csütörtök - Halálugrás; Szerző: Gyurkó László; Dátum: 1982

[Példa 2] (Abschnitt Jelentés(ek) ):
A guru tanítványa éveken át tanult mesterétől, majd egy alkalommal mestere nevét mondogatva száraz lábbal átkelt a folyón. Meglátta ezt mestere, és így gondolkozott: ha a nevemnek ilyen csodatévő ereje van, mekkora erő lehet bennem, magamban, és nekiindult a folyónak, és elsüllyedt. A hit hegyeket mozgat meg, az önhittség, a gőg elsüllyeszt. A gyógyulások, legyenek akár Lourdes-ban, vagy egy Magyarországi felekezet istentiszteletén a hívek Istenbe vetett hitének következményei, gyümölcsei. Index Fórum; Szerző: aranyviktor; Dátum: 1999/07/03

[Példa 3] (Abschnitt Jelentés(ek) ):
Az avantgarde létezése megsemmisítő kritikát jelentett a hivatalos termeléssel szemben. A kis művek vitalitása, a filmművészetben való hit nem hozott ugyan hegyeket mozgásba, az ipar számára azonban csattanó pofonokat jelentett. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Mozgóképkultúra és médiaismeret szöveggyűjtemény; Dátum: 1998

[Példa 4] (Abschnitt Jelentés(ek) ):
Akit egyébként éppen a „létező szocializmus” évtizedei ábrándítottak ki az utópi-ákból – azt még csak elképzelhetőnek tartja, hogy a hit hegyeket mozgat meg, de azt nem, hogy gazdaságokat is. Az ő szemében eleve gyanús az SZDSZ feltétlen bizodalma egy olyan gazdaságpolitikában, amelyet eleddig csak a tankönyvek vagy alapvetően más helyzetben lévő országok gyakorlata igazolt. Magyar Hírlap 1995/09/4

[Példa 5] (Abschnitt Sajátos használat ):
Szép megnyilvánulás volt első aranyérmesünk, Nagy Tímea részéről, amikor a felülről jött segítséget említette: talán ő és mások is gondoltak Balczó András üzenetére, mely így szólt: " Keressétek a hitet, minden siker forrását! " A nagyobb sikerek eléréséhez néhol talán csak az a kis mustármagnyi hit hiányzott, amivel hegyeket lehet megmozgatni. Magyar Fórum; Cím: Utóhang az olimpiához; Szerző: Fekete Béla; Dátum: 2000/16/11

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája