Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Akinek vaj van a fején, ne menjen a napra. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • akinek Lemma: aki
  • vaj Lemma: vaj
  • van Lemma: van
  • fején Lemma: fej
  • ne Lemma: ne
  • menjen Lemma: megy
  • napra Lemma: nap
  • Lemma:

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy aki bűnös, hibás, legyen óvatos, kerülje a kockázatos cselekményeket, hogy ne derüljön ki a vétke, illetve ne kérkedjék tisztességével a nyilvánosság előtt [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata. A közmondás gyakran előfordul szólásszerűen is, valakinek vaj van a fején formában is. [Példa 4] [Példa 5]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
Pepó " már csak érdekességként " említi azt a szörnyűséget, hogy Illés a bizottsági ülésen " együtt szavazott a szocialistákkal ". Torgyán pártelnök tehát megvédi Pepót, akár úgy, hogy az Aradi-fiaskó után tovább hergeli. Torgyánt tegnap megkérdezték, miért vette elő megint a Hortobágyot. Így válaszolt: az újságírók " piszkálták ezt a kérdést fel. Én azt tudnám erre mondani, hogy akinek vaj van a fején, az ne menjen a napra. " Fején találja a törött korsót. És ha már a felelősségnél tartunk, talán nem érdektelen ismét - az értetlenkedő - Pepó Pált idézni: " a fegyelmi tanács döntését Medgyesy Balázs hozta meg. Mellesleg a döntéssel magam is egyetértettem ". Klasszikus eset: amnesztia helyett amnézia. Magyar Hírlap; Cím: Makai József : Aradi , a vértanú; Dátum: 1999/10/30

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A nagyságos fejedelem és a segesvári szászok Történt egyszer, hogy Bethlen Gábor fejedelemnek valami ügyes-bajos dolga akadt volna a segesvári szászokkal. Megüzente a városbírónak, hogy a tanácsbéli urakkal együtt jelenjék meg késedelem nélkül az ő nagyságos színe előtt Fehérváron. De szász uraimék valami rossz fát tehettek a tűzre, vaj lehetett a fejükön, ahogy mondani szokás, mert nemigen akarództak Fehérvárra menni. - Bizony, akinek vaj van a fején, az ne menjen a napra, mert le talál olvadni - mondotta a legöregebb s a legbölcsebb városatya. - Leolvadhat bizony, s becsurog a nyakunkba - toldotta meg a bölcsességet egy másik öreg szász. - Becsurog, becsurog, de nehogy a fejünket is lemossa a nyakunkról - mondotta maga a városbíró. És summa summárum: nem mentek el Fehérvárra, a nagyságos fejedelem színe elébe. A fejedelem többet nem üzengetett, hanem válogatott fegyveresei élén maga ment el Segesvárra. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A bánatos királylány kútja; Szerző: Kányádi Sándor; Dátum: 2001

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A szerencse is belefárad, ha sokáig a hátán kell hordania valakit. Légy előbb önmagad ura, azután másoknak is ura lehetsz. A bölcsnek több haszna van ellenségeiből, mint az ostobának barátaiból. Hagyd el a dolgokat, mielőtt még azok hagynak el téged. Akinek vaj van a fején, ne menjen a napra. A döglött oroszlán sörényét a nyulak is megcibálják. A citromot kifacsarják, és eldobják. Aki meg tudja mutatni mit ér, kétszer annyit ér. Ne tégy semmit első felindulásodban. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Ezoterikus körkép; Szerző: Kun Ákos; Dátum: 1997/12

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A kubai menekült gyümölcs-nagykereskedő ugyanis rossz arcú és udvariatlan, gyilkolásra idomított testőrökkel veteti magát körül, s a fegyverrel is szervezkedő helyi kubai emigráció egyik vezéralakjának tűnik. Vagyis láthatóan sok a vaj a fején. Magyar Hírlap 1995/01/5., 14

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
Az adószakértők és a közigazgatási bírák egybehangzóan állítják: az adóelőírások olyan bonyolultak és ellentmondásosak, hogy ember és bíró legyen a talpán, aki kiigazodik rajtuk. Ezért minden vállalkozónak vaj van a fején – akár tudja, akár nem. (Magyar Hírlap 1997/05/12.,

/%

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája