Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Akinek vaj van a fején, ne menjen a napra. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • akinek Lemma: aki
  • vaj Lemma: vaj
  • van Lemma: van
  • fején Lemma: fej
  • ne Lemma: ne
  • menjen Lemma: megy
  • napra Lemma: nap
  • Lemma:

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy aki bűnös, hibás, legyen óvatos, kerülje a kockázatos cselekményeket, hogy ne derüljön ki a vétke, illetve ne kérkedjék tisztességével a nyilvánosság előtt [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata. A közmondás gyakran előfordul szólásszerűen is, valakinek vaj van a fején formában is. [Példa 4] [Példa 5]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
Pepó " már csak érdekességként " említi azt a szörnyűséget, hogy Illés a bizottsági ülésen " együtt szavazott a szocialistákkal ". Torgyán pártelnök tehát megvédi Pepót, akár úgy, hogy az Aradi-fiaskó után tovább hergeli. Torgyánt tegnap megkérdezték, miért vette elő megint a Hortobágyot. Így válaszolt: az újságírók " piszkálták ezt a kérdést fel. Én azt tudnám erre mondani, hogy akinek vaj van a fején, az ne menjen a napra. " Fején találja a törött korsót. És ha már a felelősségnél tartunk, talán nem érdektelen ismét - az értetlenkedő - Pepó Pált idézni: " a fegyelmi tanács döntését Medgyesy Balázs hozta meg. Mellesleg a döntéssel magam is egyetértettem ". Klasszikus eset: amnesztia helyett amnézia. Magyar Hírlap; Cím: Makai József : Aradi , a vértanú; Dátum: 1999/10/30

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A nagyságos fejedelem és a segesvári szászok Történt egyszer, hogy Bethlen Gábor fejedelemnek valami ügyes-bajos dolga akadt volna a segesvári szászokkal. Megüzente a városbírónak, hogy a tanácsbéli urakkal együtt jelenjék meg késedelem nélkül az ő nagyságos színe előtt Fehérváron. De szász uraimék valami rossz fát tehettek a tűzre, vaj lehetett a fejükön, ahogy mondani szokás, mert nemigen akarództak Fehérvárra menni. - Bizony, akinek vaj van a fején, az ne menjen a napra, mert le talál olvadni - mondotta a legöregebb s a legbölcsebb városatya. - Leolvadhat bizony, s becsurog a nyakunkba - toldotta meg a bölcsességet egy másik öreg szász. - Becsurog, becsurog, de nehogy a fejünket is lemossa a nyakunkról - mondotta maga a városbíró. És summa summárum: nem mentek el Fehérvárra, a nagyságos fejedelem színe elébe. A fejedelem többet nem üzengetett, hanem válogatott fegyveresei élén maga ment el Segesvárra. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A bánatos királylány kútja; Szerző: Kányádi Sándor; Dátum: 2001

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A szerencse is belefárad, ha sokáig a hátán kell hordania valakit. Légy előbb önmagad ura, azután másoknak is ura lehetsz. A bölcsnek több haszna van ellenségeiből, mint az ostobának barátaiból. Hagyd el a dolgokat, mielőtt még azok hagynak el téged. Akinek vaj van a fején, ne menjen a napra. A döglött oroszlán sörényét a nyulak is megcibálják. A citromot kifacsarják, és eldobják. Aki meg tudja mutatni mit ér, kétszer annyit ér. Ne tégy semmit első felindulásodban. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Ezoterikus körkép; Szerző: Kun Ákos; Dátum: 1997/12

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A kubai menekült gyümölcs-nagykereskedő ugyanis rossz arcú és udvariatlan, gyilkolásra idomított testőrökkel veteti magát körül, s a fegyverrel is szervezkedő helyi kubai emigráció egyik vezéralakjának tűnik. Vagyis láthatóan sok a vaj a fején. Magyar Hírlap 1995/01/5., 14

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
Az adószakértők és a közigazgatási bírák egybehangzóan állítják: az adóelőírások olyan bonyolultak és ellentmondásosak, hogy ember és bíró legyen a talpán, aki kiigazodik rajtuk. Ezért minden vállalkozónak vaj van a fején – akár tudja, akár nem. (Magyar Hírlap 1997/05/12.,

/%

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája