Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Boží mlýny melou pomalu, ale jistě. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • boží Lemma: boží
  • mlýny Lemma: mlýny
  • melou Lemma: mlít
  • pomalu Lemma: pomalu
  • jistě Lemma: jistě

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že každý musí jednou pykat za špatné skutky, i když se někdy zdá, že spravedlnosti trvá příliš dlouho, než se prosadí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Zůstává rozum stát nad tím, proč před skutečným soudem neskončil kambodžský "bratr č. 1" Pol Pot, který dosáhl zrůdného rekordu účinnosti při vyvražďování vlastního obyvatelstva. Možná je Pinochetovo zatčení příslovečnou první vlaštovkou, připomínající, že opět platí rčení "Boží mlýny melou pomalu, ale jistě". Abychom však mohli být o něčem takovém skutečně přesvědčeni, musel by být potrestán někdo jiný než Pinochet, někdo, jehož zatčení bude "politicky" podstatně riskantnější než zadržení starého nemocného muže. Koneckonců počet obětí jiných jihoamerických diktátorů byl ještě vyšší. Lidové noviny, č. 248/1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="mlýny"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="mlýny" {0,2 [lemma="mlít"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="mlít"


Seznam všech přísloví