unbekannter Gast


Božie mlyny melú pomaly.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • božie Lemma: boží
  • mlyny Lemma: [[[mlyn
  • pomaly Lemma: pomaly

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na skúsenosť, že negatívne konanie niekoho nemôže zostať dlhodobo nepotrestané a raz určite bude musieť človek znášať následky svojich činov . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie je niekedy situačne aktualizované na kontext. Dokla