Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Božie mlyny melú pomaly.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • božie Lemma: boží
  • mlyny Lemma: [[[mlyn
  • pomaly Lemma: pomaly

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na skúsenosť, že negatívne konanie niekoho nemôže zostať dlhodobo nepotrestané a raz určite bude musieť človek znášať následky svojich činov . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie je niekedy situačne aktualizované na kontext. Dokla