Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Doma není nikdo prorokem.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • doma Lemma: doma
  • není Lemma: být
  • nikdo Lemma: nikdo
  • prorokem Lemma: prorok

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje známou moudrost, že člověk, který je v cizím prostředí respektován, nemusí být nutně oblíbený mezi nejbližšími, v domácím prostředí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Ač autor v současnosti tíhne stále více k abstrakci, v Chrudimi je zastoupena i série jeho ohlasů na staré malířské mistry. Příkladem je Chlapec s košíkem ovoce od Itala Michelangela Merisi - Caravaggia či slavné portréty tvůrců manýristické školy ve francouzském Fontainebleua. V duchu rčení, že doma není nikdo prorokem, je Anderleho tvorba známa spíše v zahraničí. Jeho díla visí ve většině prestižních světových galeriích, například v Pompidouově centru v Paříži či Metropolitním muzeu v New Yorku. Mladá fronta DNES, 6. 12. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="doma"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="doma" {0,3 [word="prorokem"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="prorokem"


Seznam všech přísloví