Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Doma není nikdo prorokem.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • doma Lemma: doma
  • není Lemma: být
  • nikdo Lemma: nikdo
  • prorokem Lemma: prorok

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje známou moudrost, že člověk, který je v cizím prostředí respektován, nemusí být nutně oblíbený mezi nejbližšími, v domácím prostředí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Ač autor v současnosti tíhne stále více k abstrakci, v Chrudimi je zastoupena i série jeho ohlasů na staré malířské mistry. Příkladem je Chlapec s košíkem ovoce od Itala Michelangela Merisi - Caravaggia či slavné portréty tvůrců manýristické školy ve francouzském Fontainebleua. V duchu rčení, že doma není nikdo prorokem, je Anderleho tvorba známa spíše v zahraničí. Jeho díla visí ve většině prestižních světových galeriích, například v Pompidouově centru v Paříži či Metropolitním muzeu v New Yorku. Mladá fronta DNES, 6. 12. 1999

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="doma"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="doma" {0,3 [word="prorokem"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="prorokem"


Seznam všech přísloví