Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Duch je sice ochotný, ale tělo slabé.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • duch Lemma: duch
  • je Lemma: být
  • sice Lemma: sice
  • ochotný Lemma: ochotný
  • tělo Lemma: tělo
  • slabé Lemma: slabý

Význam(y)#

Přísloví poukazuje na fakt, že člověk mnohdy z nejrůznějších důvodů nedokáže uskutečnit, co si předevzal, i když původní motivace něco změnit nebo chovat se líp byla silná. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Postní doba nám poměrně často potvrzuje, že „duch je sice ochotný, ale tělo slabé“ a když si dáme předsevzetí, že nebudeme jíst sladkosti, máme i sny plné věnečků se šlehačkou. Jsme křehké nádoby, přiznejme si to. Ale ne zas tak křehké, abychom si nedokázali něco odepřít. Církev nenařizuje co si máme odepřít. Je to na nás. Můžeme si vybrat. A prožít postní dobu bez alkoholu je jedna z možností. Jedna z dobrých možností. http://www.ado.cz/obsah/p-erovsk-iniciativa-40da-slav-des-t-v-ro

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví