unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=2}]

[{SpAnleitung aufgabe='Súhlasíte s príslovím "Protiklady sa priťahujú"? Odôvodnite krátko vaše tvrdenie.'}]\\


Áno, súhlasím s tým, pretože ...\\
Nie, nesúhlasím s tým, pretože ...\\

[{SpTextfeld}]
\\

[{SpButtons}]
\\

 [Zu den geschriebenen Texten|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Dve strany (Zwei Seiten) - príslovia použiť C1_Texte|target='_blank'] 

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%