unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpAnleitung aufgabe='Súhlasíte s príslovím "Protiklady sa priťahujú"? Odôvodnite krátko vaše tvrdenie.'}]\\

[{SpTexte wikipage='Dve strany (Zwei Seiten) - príslovia použiť C1'}]