unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=2}]
[{SpAnleitung aufgabe='Napíšte krátky príbeh (5 - 10 viet), v ktorom použijete príslovie "Keď rinčia zbrane, múzy mlčia."'}]\\

[{SpTextfeld}]
\\

[{SpButtons}]
\\

 [Zu den geschriebenen Texten|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Dve strany (Zwei Seiten) - príslovia použiť C2_Texte|target='_blank'] 

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%