unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpAnleitung aufgabe='Napíšte krátky príbeh (5 - 10 viet), v ktorom použijete príslovie "Keď rinčia zbrane, múzy mlčia."'}]\\

[{SpTexte wikipage='Dve strany (Zwei Seiten) - príslovia použiť C2'}]


%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%