Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]

[{SpAnleitung aufgabe='Príslovia bývajú často pozmenené. Vyskytujú sa v tzv. modifikovanej podobe. Napíšte základnú podobu nasledujúcich modifikovaných prísloví do príslušného políčka.'}]\\

||Modifikované príslovie||Základná podoba 
| Protiklady sa odpudzujú. | [{SpHotspotLuecke | korrekterInhalt='Protiklady sa priťahujú' | }].
| Keď rinčia zbrane, mlčia básnici. | [{SpHotspotLuecke |korrekterInhalt='Keď rinčia zbrane, múzy mlčia' | }].
| Poslední nie sú vždy prví. | [{SpHotspotLuecke |korrekterInhalt='Poslední sú prví' | }].
| Len niečo má svoje pre a proti. | [{SpHotspotLuecke |korrekterInhalt='Všetko má svoje pre a proti' | }].
\\
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%