unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]

[{SpAnleitung aufgabe='Príslovia bývajú často pozmenené. Vyskytujú sa v tzv. modifikovanej podobe. Napíšte základnú podobu nasledujúcich modifikovaných prísloví do príslušného políčka.'}]\\

||Modifikované príslovie||Základná podoba 
| Protiklady sa odpudzujú. | [{SpHotspotLuecke | korrekterInhalt='Protiklady sa priťahujú' | }].
| Keď rinčia zbrane, mlčia básnici. | [{SpHotspotLuecke |korrekterInhalt='Keď rinčia zbrane, múzy mlčia' | }].
| Poslední nie sú vždy prví. | [{SpHotspotLuecke |korrekterInhalt='Poslední sú prví' | }].
| Len niečo má svoje pre a proti. | [{SpHotspotLuecke |korrekterInhalt='Všetko má svoje pre a proti' | }].
\\
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%