Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='V každom z nasledujúcich textov sa objaví jedno príslovie. Prečítajte si texty a označte vetu alebo časť vety, v ktorej sa príslovie vyskytuje.'}]
\\

1. Ďalším momentom je, že človek má v organizácii isté vzťahy, ktoré si vybuduje. Keď však chce zrazu robiť nejaké zmeny, zistí, že to nie je také jednoduché, ako si to predstavoval. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Ide najmä o ľudské hľadisko' hotspot=false | }], pretože oveľa ťažšie sa tvrdé veci hovoria ľuďom, ktorých poznáte niekoľko rokov a s ktorými sa priatelíte, ako tým, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ktorí sa zhodou okolností ako cudzí stali vašimi podriadenými' hotspot=false | }]. PROFIT: [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='A čo by ste povedali na také dosadenie zhora' hotspot=false | }]? M. Majoroš: [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Všetko má svoje pre a proti' hotspot=true | }] a nebránil by som sa tomu, keby ma raz niekto niekde dosadil. Bola by to možno zaujímavá skúsenosť... PROFIT: Prečo ste vlastne odišli z STV a za akých okolností? M. Majoroš : Ja som neodišiel, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='vyhodili ma' hotspot=false | }]. PROFIT: A dôvod? M. Majoroš: Nepoznám ho, dodnes mi ho nikto neoznámil, podobne ako mnohým ďalším.
\\
%%sub Profit 1998/07/%
\\
\\
2. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Pošliapal som ich v svojom hneve' hotspot=false | }], 
[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='zgniavil som ich vo svojej prchkosti' hotspot=false | }]; ich šťava mi postriekala rúcho a poškvrnil som si oblek. Lebo deň pomsty mal som na mysli, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='prišiel rok môjho vykúpenia' hotspot=false | }]! Rozhliadol som sa, že nebolo pomocníka; zadivil som sa, že nik ma nepodoprel. Ale pomohlo mi moje rameno a moja prchkosť ma podoprela. Vo svojom hneve rozšliapal som národy, opojil som ich v svojej prchkosti a [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ich krv som vypustil na zem' hotspot=false | }]. A [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='poslední budú prví' hotspot=true | }], ako je napísané vo Svätom písme. To jeho si Boh povolal. Jeho, malého mloka. A celý svet zachváti veľký strach, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='keď najmenší a najopovrhovanejší bude držať v rukách liace pomsty' hotspot=false | }].
\\
%%sub Enquist, Per Olov: Návšteva osobného lekára. Bratislava: Ikar 2003/%
\\
\\
3. Pri zbieraní informácií je to azda nevyhnutné. Nazlostilo ho, že vysoký činiteľ CIA ministrovi zahraničia Colinovi Powellovi a svojmu vlastnému nadriadenému, ministrovi spravodlivosti, očividne klamal. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Porušilo sa tu množstvo pravidiel' hotspot=false | }]. Bol viac - menej presvedčený, že vie, kto ich porušil. Zavolal do Langley a požiadal o stretnutie v súrnej veci. Obaja muži sa stretli už predtým. Dostali sa do konfliktu pred Condoleezzou Riceovou, poradkyňou pre národnú bezpečnosť, a [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='odvtedy si neprejavovali osobitnú náklonnosť' hotspot=false | }]. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Protiklady sa občas priťahujú' hotspot=true | }], ale [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='toto bol iný prípad' hotspot=false | }]. Paul Devereaux III. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='bol potomok rozvetvenej rodiny' hotspot=false | }], ktorá sa za dlhej existencie štátu Massachusetts – a či spoločenstva Massachusetts, ako sa tento štát nazýva – stala takmer aristokraciou. Narodil sa ako typický bostonský intelektuál. 
\\
%%sub Forsyth, Frederick: Pomstiteľ. Bratislava: Ikar 2004/%
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%