Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='V každom z nasledujúcich textov sa objaví jedno príslovie. Prečítajte si texty a označte vetu alebo časť vety, v ktorej sa príslovie vyskytuje.'}]
\\

1. Ďalším momentom je, že človek má v organizácii isté vzťahy, ktoré si vybuduje. Keď však chce zrazu robiť nejaké zmeny, zistí, že to nie je také jednoduché, ako si to predstavoval. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Ide najmä o ľudské hľadisko' hotspot=false | }], pretože oveľa ťažšie sa tvrdé veci hovoria ľuďom, ktorých poznáte niekoľko rokov a s ktorými sa priatelíte, ako tým, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ktorí sa zhodou okolností ako cudzí stali vašimi podriadenými' hotspot=false | }]. PROFIT: [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='A čo by ste povedali na také dosadenie zhora' hotspot=false | }]? M. Majoroš: [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Všetko má svoje pre a proti' hotspot=true | }] a nebránil by som sa tomu, keby ma raz niekto niekde dosadil. Bola by to možno zaujímavá skúsenosť... PROFIT: Prečo ste vlastne odišli z STV a za akých okolností? M. Majoroš : Ja som neodišiel, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='vyhodili ma' hotspot=false | }]. PROFIT: A dôvod? M. Majoroš: Nepoznám ho, dodnes mi ho nikto neoznámil, podobne ako mnohým ďalším.
\\
%%sub Profit 1998/07/%
\\
\\
2. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Pošliapal som ich v svojom hneve' hotspot=false | }], 
[{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='zgniavil som ich vo svojej prchkosti' hotspot=false | }]; ich šťava mi postriekala rúcho a poškvrnil som si oblek. Lebo deň pomsty mal som na mysli, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='prišiel rok môjho vykúpenia' hotspot=false | }]! Rozhliadol som sa, že nebolo pomocníka; zadivil som sa, že nik ma nepodoprel. Ale pomohlo mi moje rameno a moja prchkosť ma podoprela. Vo svojom hneve rozšliapal som národy, opojil som ich v svojej prchkosti a [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='ich krv som vypustil na zem' hotspot=false | }]. A [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='poslední budú prví' hotspot=true | }], ako je napísané vo Svätom písme. To jeho si Boh povolal. Jeho, malého mloka. A celý svet zachváti veľký strach, [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='keď najmenší a najopovrhovanejší bude držať v rukách liace pomsty' hotspot=false | }].
\\
%%sub Enquist, Per Olov: Návšteva osobného lekára. Bratislava: Ikar 2003/%
\\
\\
3. Pri zbieraní informácií je to azda nevyhnutné. Nazlostilo ho, že vysoký činiteľ CIA ministrovi zahraničia Colinovi Powellovi a svojmu vlastnému nadriadenému, ministrovi spravodlivosti, očividne klamal. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Porušilo sa tu množstvo pravidiel' hotspot=false | }]. Bol viac - menej presvedčený, že vie, kto ich porušil. Zavolal do Langley a požiadal o stretnutie v súrnej veci. Obaja muži sa stretli už predtým. Dostali sa do konfliktu pred Condoleezzou Riceovou, poradkyňou pre národnú bezpečnosť, a [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='odvtedy si neprejavovali osobitnú náklonnosť' hotspot=false | }]. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Protiklady sa občas priťahujú' hotspot=true | }], ale [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='toto bol iný prípad' hotspot=false | }]. Paul Devereaux III. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='bol potomok rozvetvenej rodiny' hotspot=false | }], ktorá sa za dlhej existencie štátu Massachusetts – a či spoločenstva Massachusetts, ako sa tento štát nazýva – stala takmer aristokraciou. Narodil sa ako typický bostonský intelektuál. 
\\
%%sub Forsyth, Frederick: Pomstiteľ. Bratislava: Ikar 2004/%
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%