Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=1}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='V každom z nasledujúcich dvoch textov sa objaví jedno príslovie. Prečítajte si obidva texty a označte vetu alebo časť vety, v ktorej sa príslovie vyskytuje.'}]
\\

1. Povie, že [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='nie je pekné chytiť Samovho otca' hotspot=false | }]
a nazvať ho izraelským špiónom. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Aký je to človek, čo svojmu dobrému priateľovi vyvedie čosi také' hotspot=false | }]? „Harold,“ oslovil Leo profesora. „Pustím tú platňu, čo si mi vlani priniesol zo Štátov. Pamätáš sa, vtedy si vravel, že [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='je to v New Yorku hotová senzácia' hotspot=false | }], [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='že si v živote nič také smiešne nepočul' hotspot=false | }]. A teraz, len aby som ti dokázal, že [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='každá vec má dve strany' hotspot=true | }]: si prichystaný?“ Profesor vyskočil a náhlivo sa začal brániť. „Ale nie, Leo. To nie,“ prosíkal. „To by som nezniesol.“ „Tak si sadni,“ povedal Leo a pustil platňu. Bolo to stará pesnička Rolničky a spieval ju pes, ktorý počas celej melódie rytmicky poštekával haf - haf - haf, haf - haf - haf, haf - haf - haf - haf - haf ! 
\\
%%sub Aldridge, James: Posledný vyhnanec. 1. zv. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1979/%
\\
\\
2. Mali rady spev a tanec, ktorými [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='obveseľovali na hostinách na Olympe bohov i seba' hotspot=false | }]. Ich vodcom bol boh Apolón (Múságetés). [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Múzy prinášali v speve a tancoch harmóniu, potešenie ' hotspot=false | }]a pohodu nielen bohom, ale aj obyčajným smrteľníkom. Boli milé a láskavé, mali svojich obľúbených básnikov, dramatikov, pevcov a hercov. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Všetci bohovia ich chránili a milovali' hotspot=false | }], s výnimkou boha vojny Area. Aj dnes sa hovorí, že [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='keď rinčia zbrane, múzy mlčia' hotspot=true | }], čiže vojny neprajú umeniu. Ani Ares im neprial. Múzy mali obľúbený prameň v Kastálii na úbočí Parnasu a konský prameň (Hippokréné), ktorý vystrekol zo zeme pod kopytom Pegasa na lesnatom Helikóne. [{SpHotspotKennzeichnung |inhalt='Múzy boli teda ochrankyne múzických umení' hotspot=false | }] (hudby, spevu, tanca, divadla, umenia slova) zobrazovali sa určitými symbolmi.
\\
%%sub Skladaná, Jana: Slová z hlbín dávnych vekov. Bratislava: Grand Multitrade 1999/%
\\
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%