Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktorá výpoveď najlepšie zachytáva význam príslušného príslovia? Kliknutím vyberte správnu odpoveď.'}]\\
[{SpMCQ
|
inhalt='1. Všetko má svoje pre a proti.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Vždy sa nájdu isté výhody, ale aj určité nevýhody.';'Kto nie je s nami, je proti nám.';'Všetko treba nejakým spôsobom odôvodniť.';'Najskôr je potrebné vymenovať dobré stránky.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='2. Protiklady sa priťahujú.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Ľudia, ktorí sú povahovo odlišní, si môžu navzájom dobre rozumieť.';'Každý človek má pozitívne, ale aj negatívne vlastnosti.';'Ľudia majú často odlišné názory.';'Nájsť vlastný protiklad je ťažké.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='3. Keď rinčia zbrane, múzy mlčia.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Spisovatelia nechcú ísť bojovať.';'V časoch vojny sa nerozvíja umenie.';'Básne o vojne burcujú k činu.';'Múzu treba privolať.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='4. Poslední budú prví.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Aj najpomalší bežci prídu raz do cieľa.';'Vo svete vládne nespravodlivosť.';'Kto je prvý, nemôže byť posledný.';'Tí, čo dnes plačú, sa budú zajtra smiať.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%