Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktorá výpoveď najlepšie zachytáva význam príslušného príslovia? Kliknutím vyberte správnu odpoveď.'}]\\
[{SpMCQ
|
inhalt='1. Všetko má svoje pre a proti.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Vždy sa nájdu isté výhody, ale aj určité nevýhody.';'Kto nie je s nami, je proti nám.';'Všetko treba nejakým spôsobom odôvodniť.';'Najskôr je potrebné vymenovať dobré stránky.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='2. Protiklady sa priťahujú.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Ľudia, ktorí sú povahovo odlišní, si môžu navzájom dobre rozumieť.';'Každý človek má pozitívne, ale aj negatívne vlastnosti.';'Ľudia majú často odlišné názory.';'Nájsť vlastný protiklad je ťažké.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='3. Keď rinčia zbrane, múzy mlčia.'
idKorrekterInhalt=1
mcqs=('Spisovatelia nechcú ísť bojovať.';'V časoch vojny sa nerozvíja umenie.';'Básne o vojne burcujú k činu.';'Múzu treba privolať.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='4. Poslední budú prví.'
idKorrekterInhalt=3
mcqs=('Aj najpomalší bežci prídu raz do cieľa.';'Vo svete vládne nespravodlivosť.';'Kto je prvý, nemôže byť posledný.';'Tí, čo dnes plačú, sa budú zajtra smiať.')
|
}]
\\

[{SpButtons}]

%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%