unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Ktorá výpoveď najlepšie zachytáva význam príslušného príslovia? Kliknutím vyberte správnu odpoveď.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Všetko má svoje pre a proti.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Všetko má isté výhody a nevýhody.';'Život je veľké dobrodružstvo.';'Je dôležité, hľadať v ľuďoch dobro.';'Kto s tebou nesúhlasí, je proti tebe.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='2. Protiklady sa priťahujú.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Medzi ľuďmi s odlišnými charakterovými vlastnosťami existuje istá náklonnosť.';'Všetko má svoj protiklad.';'Ak si niekto protirečí, chce niečo zatajiť.';'Po úspechoch sa dostavia malé neúspechy alebo zlyhania.')
|
}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='3. Poslední budú prví.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Ľudia, ktorými iní opovrhujú, budú jedného dňa vyzdvihovaní.';'Všetko je relatívne.';'Každý človek sníva o tom, že bude v niečom lepší ako ostatní.';'Aj najpomalší bežec príde raz do cieľa.')
|
}]
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%