Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Was bedeuten folgende Sprichwörter? Klicken Sie die jeweils richtige Antwort an.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Geld allein macht nicht glücklich.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Šťastie nespočíva len v peniazoch.';'Veľa ľudí sníva o tom, že budú bohatí a šťastní.';'Peniaze a šťastie spolu vôbec nesúvisia.';'Kto má peniaze, má aj šťastie.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='2. Jeder ist seines Glückes Schmied.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Každý je zodpovedný za svoj úspech.';'Šťastie prichádza pomaly.';'Kováči sú šťastní ľudia.';'Keď je človek šťastný, mal by to povedať ostatným.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='3. Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Tie najkrajšie zemiaky majú tí najskromnejší sedliaci.';'Hlúpi zvyknú mať šťastie.';'Komu sa urodia veľké zemiaky, je šťastný.';'Hlupáci sú šťastní ľudia.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='4. Scherben bringen Glück.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Keď sa niečo rozbije, stane sa niečo pozitívne.';'Keď sa niečo rozbije, je to hotové nešťastie.';'Keď sa niečo rozbije, treba vysloviť slovo šťastie.';'Črepiny môžu byť niekedy nebezpečné.')
|
}]
\\
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%