unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Was bedeuten folgende Sprichwörter? Klicken Sie die jeweils richtige Antwort an.'}]\\

[{SpMCQ
|
inhalt='1. Geld allein macht nicht glücklich.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Šťastie nespočíva len v peniazoch.';'Veľa ľudí sníva o tom, že budú bohatí a šťastní.';'Peniaze a šťastie spolu vôbec nesúvisia.';'Kto má peniaze, má aj šťastie.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='2. Jeder ist seines Glückes Schmied.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Každý je zodpovedný za svoj úspech.';'Šťastie prichádza pomaly.';'Kováči sú šťastní ľudia.';'Keď je človek šťastný, mal by to povedať ostatným.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='3. Die dümmsten Bauern haben die dicksten Kartoffeln.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Tie najkrajšie zemiaky majú tí najskromnejší sedliaci.';'Hlúpi zvyknú mať šťastie.';'Komu sa urodia veľké zemiaky, je šťastný.';'Hlupáci sú šťastní ľudia.')
|
}]
[{SpMCQ
|
inhalt='4. Scherben bringen Glück.'
idKorrekterInhalt=0
mcqs=('Keď sa niečo rozbije, stane sa niečo pozitívne.';'Keď sa niečo rozbije, je to hotové nešťastie.';'Keď sa niečo rozbije, treba vysloviť slovo šťastie.';'Črepiny môžu byť niekedy nebezpečné.')
|
}]
\\
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%