unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]

[{SpAnleitung aufgabe='Príslovia bývajú často pozmenené. Vyskytujú sa často v tzv. modifikovanej podobe. Napíšte základnú podobu nasledujúcich modifikovaných prísloví do príslušného políčka.'}]\\

||Modifikované príslovie||Základná podoba 
| Iba niekto je strojcom svojho šťastia. | [{SpHotspotLuecke | korrekterInhalt='Každý si je strojcom svojho šťastia' | }].
| Peniaze sú takmer všetko. | [{SpHotspotLuecke |korrekterInhalt='Peniaze nie sú všetko' | }].
| Peniaze prinášajú šťastie. | [{SpHotspotLuecke |korrekterInhalt='Črepy prinášajú šťastie' | }].
| Šikovný sedliak, hrubé zemiaky. | [{SpHotspotLuecke |korrekterInhalt='Sprostý sedliak, hrubé zemiaky' | }].
\\
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%