Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=4}]
[{SpNiveau niveau=3}]

[{SpAnleitung aufgabe='Príslovia bývajú často pozmenené. Vyskytujú sa často v tzv. modifikovanej podobe. Napíšte základnú podobu nasledujúcich modifikovaných prísloví do príslušného políčka.'}]\\

||Modifikované príslovie||Základná podoba 
| Iba niekto je strojcom svojho šťastia. | [{SpHotspotLuecke | korrekterInhalt='Každý si je strojcom svojho šťastia' | }].
| Peniaze sú takmer všetko. | [{SpHotspotLuecke |korrekterInhalt='Peniaze nie sú všetko' | }].
| Peniaze prinášajú šťastie. | [{SpHotspotLuecke |korrekterInhalt='Črepy prinášajú šťastie' | }].
| Šikovný sedliak, hrubé zemiaky. | [{SpHotspotLuecke |korrekterInhalt='Sprostý sedliak, hrubé zemiaky' | }].
\\
\\

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%