Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Hlad je nejlepší kuchař. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • hlad Lemma: hlad
  • je Lemma: být
  • nejlepší Lemma: dobrý
  • kuchař Lemma: kuchař

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že když je člověk hladný, přestává být vybíravý a chutná mu i to, co by za normálních okolností nejedl. [Doklad 2]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Zajímavá byla rovněž odpověď na dotaz, co z jídelníčku jim nechutná. Nejčastěji to byla ovarová neboli prdelanka a dršťková polévka, lečo a houby. V závěru Marta Gelnarová připomněla staré lidové pořekadlo, že hlad je nejlepší kuchař, neopomněla zdůraznit, že se vařit má pouze tolik co se bezezbytku sní a dbát na zdravou výživu. Deníky Moravia, 12. 10. 2007

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="hlad"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="hlad" {0,3 [word="kuchař"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="kuchař"


Seznam všech přísloví