Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Hlupáci nevymrú.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • hlupáci Lemma: hlupák
  • nevymrú Lemma: vymrieť

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že vždy sa nájdu ľudia, ktorí sa správajú alebo konajú hlúpo . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v súčasných textoch vyskytuje zriedka.

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Hlupáci tak skoro nevymrú. Die Dummen sterben nicht so schnell aus.
[Doklad 5] Hlupáci nie a nie vyhynúť. [Doklad 4]

Variantné komponenty#

  • skoro Lemma: skoro
  • vyhynúť Lemma: vyhynúť
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):

Hlupáci nevymrú a budú voliť darebákov. Teda dokedy? Navždy? Nemusí byť, stačilo by, ak sa múdri a slušní poslanci postarajú o zmenu a darebákov vytrestajú. Prečo sa tak nedeje? Asi tam (NRSR) slušní a múdri poslanci nie sú. Veď tí, čo sa tvária akože slušnejšie, si s ním tykajú. Sú vlastne rovnakí. http://blog.sme.sk/diskusie/reaction_show.php?id_theme=1228331&page=1&id_reaction=6083478&action=show_reply_form

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
Hlupáci nie a nie vyhynúť. Začiatok mája bol na Spiši poznačený početnými lesnými požiarmi. Ide o dlhodobý trend, ktorý je v podstate len logickým vyústením toho, čo sa deje na celom Slovensku už od februára. Len čo zlezie z prvých strání sneh, hlupáci so zápalkami sa vyžívajú v realizovaní svojej nebezpečnej úchylky. http://barlog.blog.sme.sk/c/192894/Hlupaci-nie-a-nie-vyhynut.html

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Ale veď za zlacnenie benzínu sme už boli demonštrovať asi pred 1,5 rokom, to sme iba chceli aby Ficko dodržal to čo velkohubo sľuboval pred volbami, ale to sme asi netušili že mu ide iba o to aby ho jeho 30% kreténov zvolili aj s jeho zlodejskou kohortou a mám taký dojem že sa to zopakuje, lebo hlupáci nechápavci.... ešte nevymreli a tak skoro nevymrú!!! Lovu zdar! http://motoride.sk/?P=phorum&tema=lentak&tid=39862


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="hlupák"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="hlupák" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [lemma="vymrieť"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="vymrieť"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter