Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Jména hloupých na všech sloupích.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • jména Lemma: jméno
  • hloupých Lemma: hloupý
  • všech Lemma: všechny
  • sloupích Lemma: sloup

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že jenom hloupí lidé po sobě zanechávají barbarské stopy v podobě nápisů na budovách a veřejně přístupných místech. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Za mé mladosti, což je už dávno, bývalo zlozvykem vyřezávání nebo rytí monogramů na místech, kam autor turisticky dorazil, nebo na místech, kde prožil příjemné chvíle se svou dívkou - o postoji veřejnosti k této činnost svědčil tehdy takový slogan "jména hloupých na všech sloupích". Sprejeři dbají pečlivě toho, aby se z těch jejich výtvorů nedala ta jména identifikovat - ba mám často pocit, že se v základní škole nenaučili psát a teď to dohánějí tím čmáráním. Mladá fronta DNES, 8. 2. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
jména hloupých


Seznam všech přísloví