unbekannter Gast

Jména hloupých na všech sloupích.#


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • jména Lemma: jméno
  • hloupých Lemma: hloupý
  • všech Lemma: všechny
  • sloupích Lemma: sloup

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že jenom hloupí lidé po sobě zanechávají barbarské stopy v podobě nápisů na budovách a veřejně přístupných místech. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Za mé mladosti, což je už dávno, bývalo zlozvykem vyřezávání nebo rytí monogramů na místech, kam autor turisticky dorazil, nebo na místech, kde prožil příjemné chvíle se svou dívkou - o postoji veřejnosti k této činnost svědčil tehdy takový slogan "jména hloupých na všech sloupích". Sprejeři dbají pečlivě toho, aby se z těch jejich výtvorů nedala ta jména identifikovat - ba mám často pocit, že se v základní škole nenaučili psát a teď to dohánějí tím čmáráním. Mladá fronta DNES, 8. 2. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
jména hloupých


Seznam všech přísloví