Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Doplňte chybějící slova, kliknutím vyberte jednu z nabízených možností.'}]

1. Víra hory [{SpHotspotMCQ |inhalt='_______' korrekt=false korrekterInhalt='přenáší' mcqs=('překoná';'přenáší';'podrobí') | }].
\\
\\
2. Není všem  
[{SpHotspotMCQ |inhalt='___________' korrekt=false korrekterInhalt='dnům' mcqs=('jednáním';'rozhodnutím';'dnům') | }]
 konec.
\\
\\
3. 
[{SpHotspotMCQ |inhalt='________' korrekt=false korrekterInhalt='Kdo hledá,' mcqs=('Kdo hledá,';'Kdo přijde,';'Kdo zaplatí,') | }]
 ten najde.
\\
\\
4. Naděje umírá
[{SpHotspotMCQ |inhalt='________' korrekt=false korrekterInhalt='poslední' mcqs=('poslední';'první';'snadno') | }].

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%