unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=3}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Doplňte chybějící slova, kliknutím vyberte jednu z nabízených možností.'}]

1. Víra hory [{SpHotspotMCQ |inhalt='_______' korrekt=false korrekterInhalt='přenáší' mcqs=('překoná';'přenáší';'podrobí') | }].
\\
\\
2. Není všem  
[{SpHotspotMCQ |inhalt='___________' korrekt=false korrekterInhalt='dnům' mcqs=('jednáním';'rozhodnutím';'dnům') | }]
 konec.
\\
\\
3. 
[{SpHotspotMCQ |inhalt='________' korrekt=false korrekterInhalt='Kdo hledá,' mcqs=('Kdo hledá,';'Kdo přijde,';'Kdo zaplatí,') | }]
 ten najde.
\\
\\
4. Naděje umírá
[{SpHotspotMCQ |inhalt='________' korrekt=false korrekterInhalt='poslední' mcqs=('poslední';'první';'snadno') | }].

[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%