unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Přiřadťe k příslovím vhodné významy .'}]
\\

[{SpMCQ 
|inhalt='1. Jedna vlaštovka jaro nedělá.' idKorrekterInhalt=0 mcqs=('Z jedné události nelze vyvozovat závěr.';'Tažní ptáci se vracejí na jaro zpět domů.';'Trpvělivost přináší radost a úspěch.') | }]

[{SpMCQ |inhalt='2. Není všem dnům konec.' idKorrekterInhalt=0 mcqs=('Dokud není s konečnou platností rozhodnuto, stále existuje možnost.';'Konec dobrý, všechno dobré.';'Každý začátek je obtížný.') | }]


[{SpMCQ |inhalt='3. Kdo hledá, ten najde.' idKorrekterInhalt=0 mcqs=('Trpělivost a cílevědomost vedou k cíli.';'Život přináší nejen radost, ale i ztráty.';'Vědění znamená hledání a nacházení.') | }]
\\
\\
[{SpButtons}]
 
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%