Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Diese Seite ist noch im Aufbau. --> Sprichwörter

[{SpPhase phase=2}]
[{SpNiveau niveau=1}]
[{SpAnleitung aufgabe='Přiřadťe k příslovím vhodné významy .'}]
\\

[{SpMCQ 
|inhalt='1. Jedna vlaštovka jaro nedělá.' idKorrekterInhalt=0 mcqs=('Z jedné události nelze vyvozovat závěr.';'Tažní ptáci se vracejí na jaro zpět domů.';'Trpvělivost přináší radost a úspěch.') | }]

[{SpMCQ |inhalt='2. Není všem dnům konec.' idKorrekterInhalt=0 mcqs=('Dokud není s konečnou platností rozhodnuto, stále existuje možnost.';'Konec dobrý, všechno dobré.';'Každý začátek je obtížný.') | }]


[{SpMCQ |inhalt='3. Kdo hledá, ten najde.' idKorrekterInhalt=0 mcqs=('Trpělivost a cílevědomost vedou k cíli.';'Život přináší nejen radost, ale i ztráty.';'Vědění znamená hledání a nacházení.') | }]
\\
\\
[{SpButtons}]
%%(display:none)
[{ALLOW view All}]
[{ALLOW edit Editors}]
 [Aufgabe_fertig|Wissenssammlungen/Sprichwörter/Aufgabe_fertig] 
%%