Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Holló a hollónak nem vájja ki a szemét. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • holló Lemma: holló
  • hollónak Lemma: holló
  • nem Lemma: nem
  • vájja ki Lemma: kiváj
  • szemét Lemma: szem

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a cinkostársak nem szoktak egymásnak ártani. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

Gyakran előfordul, hogy a közmondás egy része elmarad, s csak odaértődik, pl. holló a hollónak..., holló a hollónak nem vájja ki... [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Holló a hollónak a szemét ki nem vájja. [Példa 8]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
Holló a hollónak nem vájja ki a szemét. E közmondás igazsága uralja az egész-ségügyet” - állítja az orvosetikai kérdésekkel foglalkozó Peter Kampits a Format gazdasági hetilapnak. Ezzel a Freistadtban most megszegett összetartással ma-gyarázható, hogy az osztrák orvosok évente mindössze 10-15 ezer schilling kö-zötti összeget fizetnek kötelező szakmai felelősségbiztosításra, míg a német kol-légák – szintén schillingben számolva – 140 ezret.Heti Világgazdaság 1999/09/11

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Katóka és Oti nyilván jól vannak, alig jutok eszükbe, képeslapok, lám, kaptak lakást, az igazgató elintézte, az igazgató rendező volt a főiskolán, a negyedik évben, én már nem ismertem, engem előbb kispricceltek, de hát holló a hollónak nem vájja ki a szemét, szépen elrendezi Katóka sorsát, a boldogtalan mártírasszonyét, aki most kéri a rádiót, a szőnyeget, vigye, fosszanak ki, ő is felhozhatná a gyereket néhány napra, ha a gyerek igazán kívánna látni, de régebben is csak a zsebemben kotorászott; " mit hoztál, mit hoztál, " a hangja, milyen régen hallottam, a fiam hangját, karácsonyra lemegyek, ezek az ő betűi, nagybetűk, micsoda vízfejű e betű, éppolyan ronda az írása, mint az enyém volt, persze nem az számít, az intellektus meg a szerencse...Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Napok; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1972

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A holló Második Okoskár ugar király címerállata volt a középkor végén. Ő volt az első humánus ugar király, aki az ellenzékének nem tolatta ki a szemét, annak az ugar közmondásnak a jegyében, hogy " holló a hollónak nem vájja ki ". Második Okoskár az ellenzékét általában lefejeztette ugyanis. Az a holló gyűrűt tartott a csőrében, amit a későbbi századokban bilincsnek kezdtek vélni, az Endarkenment fokozódó elsötétedésének megfelelően. Általában jellemző az Elsötétülés lelkiségére, hogy " semmi szépet és jót elképzelni és feltételezni sem emberről, sem állatról nem tudott ", mint Phil Ho Humman Daniellason találóan megállapította. Élet és Tudomány; Cím: Elsőrangú kor; Szerző: Sz . H. E.; Dátum: 1997

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek) ):
A Nobel-békedíj odaítélésének reggelén Buenos Airesből kiutasították, szinte rendőri erőszakkal kitaszigálták Peru törvényes köztársasági elnökét, Belaunde Terryt. Az elnök kormányát pár nappal korábban egy katonai junta döntötte meg; ő maga Argentínába menekült. Kényszerű emigrációja nem tartott sokáig. A hatalom Argentínában is egy demokratikus kormányt megbuktató katonai klikk kezében van. S nemcsak holló a hollónak, katonai diktatúra katonai diktatúrának sem vájja ki a szemét. Édeskeveset nyom ilyenkor a latba az olyan apróság, mint az ember helyválasztási szabadsága vagy a menedékjog. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A párizsi vártán; Szerző: Méray Tibor; Dátum: 2000 Ügyes szövegbeli aktualizációja a közmondásnak.

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat ):
Tudod már kiről van szó? Azt hiszem ő a fenyegetésnél többet is érdemelne, de nem fog kapni, mert ahogy tudom ahol a ( piszkos ) pénz ott a hatalom és ahol a hatalom... ott van ő. És holló a hollónak...Index Fórum; Szerző: OWO; Dátum: 1998/04/02

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat ):
S kitalál olyan groteszk fabulákat, hogy nevetésünkbe dermedünk. A külföldi kufár háborgása - verskrimi. Furfangos csempészés: a furgon teli dugig szemetes kukákkal, minden kukában egy-egy lopott szentségtartó, minden szentségtartóban régi Világatlasz, a Világatlaszokban éles kézigránátok, heroin és marihuánás cigaretta. A közparkokban és a rosszul világított köztereken elhelyezett szentségtartókat elemelték, a kábítószereket USA-dollárra cserélték vagy elszívták a stricik kurváikkal, az egyik kézigránáttal fölrobbantották a furgont, a többit gyúlékony üzemek raktáraiba dobálták. " Kérdezem: mi ez? Hogy lehet itt s kivel fair play kereskedni? " Az abszurditás hatványozott, avagy holló a hollónak kivájja a szemét. De ez a Körös-parti kölök, aki rabló-pandúros játékokon nevelődött, piff! puff! lövöldözött mindennel, ami a keze ügyébe került, botránkoztatott ravasz cseleivel, most is gyermeki vehemenciával rakja rendbe a világ nemszeretem dolgait, hóhérinak kinevezett hentesbárddal, mutatóujjából képzelt automata géppisztollyal vágja a rendet. Tragikomikus színdarabot rendez, balkáni lakodalmat. Szögelés zajával, félbevágott, félértelmű mondatokkal kezdődik, s később megtudható, koporsóládát ácsolnak a halott nagymamának, mely egyelőre terített asztalként kerül használatba, hetedik hónapban a menyasszony. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Ahogy a vers mibennünk; Szerző: Ágh István; Dátum: 2000 Ügyes szövegbeli aktualizációja a közmondásnak azáltal, hogy nem a tagadó formát szerepelteti.


[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat ):
Kedves, jó MaNcs! Ha már baromságokról van szó, nem volna helyénvaló tallózni és szüretelni a baloldali liberális ( többségi ) lapokban is? Vagy holló a hollónak nem...? Magyar Nemzet; Cím: Én nem tudom ... - ( Mi van a templomokban ); Szerző: Kristóf Attila; Dátum: 1999/01/14

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
…a szabályokat már játszva elsajátíthatod, hogy kéz kezet mos, s holló a hollónak a szemét ki nem vájja, én aláírom a te kinevezésedet, te az enyémet, te meg-lódítod az én szekeremet, én a tiédet, én kifizetem a te millióidat, te az enyémet, én eladom az én hitemet, barátaimat, eszméimet, te eladod a tieidet, s együtt fe-lejtjük az elfelejteni valókat… Magyar Hírlap 1995/06/3

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája