Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Vrána vráně oči nevyklove. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • vrána Lemma: vrána
  • vráně Lemma: vrána
  • oko Lemma: oko
  • nevyklove Lemma: vyklovat

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že lidé s negativními vlastnostmi jsou solidární a navzájem su neškodí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Hlasy pro parlamentní politické strany umožní zakonzervování nedobrých politických poměrů nejméně na další čtyři roky a budou tak znehodnoceny. Nevstoupí-li do parlamentu nová, neopotřebovaná a nezkorumpovaná politická síla, která by zásadně narušila dojemný soulad "kamenných" politických stran, hrajících pod heslem "vrána vráně oči nevyklove" před voliči předstíranou hru na vzájemný bratrovražedný boj, náš politický systém se dále přiblíží poměrům za vlády jedné strany, bude zcela sterilní a neschopný řešit problémy země. Britské listy, 27. 5. 2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="vrána"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="vrána" {0,4 [lemma="vyklovat"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="vyklovat"


Seznam všech přísloví