unbekannter Gast

Impresum#

Projekt v rámci Programu celoživotního učení - podprogram Multilaterální projekty (2007-2013).

Projekt je financován z prostředků Evropské komise. Zodpovědnost za obsah webové stránky nesou pouze autoři; Komise neručí za další užití údajů v ní obsažených.

Projekt: SprichWort

Referenční číslo: 143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP

Grémium autorů: Ao. Prof. Dr. Vida Jesenšek, Prof. Peter Ďurčo PhD, Dr. Kathrin Steyer, Univ. Doz. Dr. DI Denis Helic, Dr. habil. Tamás Forgács, Mgr. Libor Marek.

E-mail: Es ist kein InterWiki-Link Wissenssammlungen/Sprichwörter/mailto definiert!