unbekannter Gast

Impressum#

Projekt v rámci programu celoživotného vzdelávania - čiastkový program Multilaterálne projekty (2007-2013).

Projekt je fiančne podporený Európskou komisiou. Za obsah tejto stránky sú zodpovední výlučne autori; Komisia neručí za ďalšie pužitie uvedených údajov.

Projekt: SprichWort

Referenčné číslo: 143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP

Grémium autorov: Ao. Prof. Dr. Vida Jesenšek, Prof. Peter Ďurčo PhD, Dr. Kathrin Steyer, Univ. Doz. Dr. DI Denis Helic, Dr. habil. Tamás Forgács, Mgr. Libor Marek.

e-mail: Es ist kein InterWiki-Link Wissenssammlungen/Sprichwörter/mailto definiert!