Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Impressum#

Projekt v rámci programu celoživotného vzdelávania - čiastkový program Multilaterálne projekty (2007-2013).

Projekt je fiančne podporený Európskou komisiou. Za obsah tejto stránky sú zodpovední výlučne autori; Komisia neručí za ďalšie pužitie uvedených údajov.

Projekt: SprichWort

Referenčné číslo: 143376-LLP-1-2008-1-SI-KA2-KA2MP

Grémium autorov: Ao. Prof. Dr. Vida Jesenšek, Prof. Peter Ďurčo PhD, Dr. Kathrin Steyer, Univ. Doz. Dr. DI Denis Helic, Dr. habil. Tamás Forgács, Mgr. Libor Marek.

e-mail: Es ist kein InterWiki-Link Wissenssammlungen/Sprichwörter/mailto definiert!