Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast

Jaký pán, takový krám. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • jaký Lemma: jaký
  • pán Lemma: pán
  • takový Lemma: takový
  • krám Lemma: krám

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje kritický postoj k lidem, kteří vedou a reprezentují nějakou instituci. Jejich neschopnost a špatné vlastnosti se přenášejí na chod této instituce a přispívají k jejímu negativnímu obrazu. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Jaký pán, takový kmán. [Doklad 3]

Jaký pán, takový pes. [Doklad 4]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Politiku nynější vlády označil za skákání od jednoho k druhému a totální improvizaci. "Premiér Špidla je tím nejhorším, jakého tato země v poslední době měla. A podle toho to v ČR také vypadá, přesně podle hesla jaký pán, takový krám," dodal. Jeho kolegové, poslanci Miroslav Pátek, Oldřich Vojíř a Josef Bíža, odsoudili vše kolem daně z přidané hodnoty, spolu s podbořanským místostarostou Radkem Riendlem vytkli vládnoucí struktuře postup při reformě armády. Deníky Bohemia, 19. 4. 2004

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="jaký"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="jaký" {0,1 [word="pán"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="pán"


Seznam všech přísloví