Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast


Je niečo zhnité v štáte dánskom.#

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • je Lemma: byť
  • zhnité Lemma: zhnitý
  • v štáte Lemma: štát
  • dánskom Lemma: dánsky

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje upozornenie, že niečo nie je v nejakej inštitúcii v poriadku, že sa tam dejú nekalé veci alebo že niekde vládne neporiadok . [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často používa v skrátenej podobe s časťou "v štáte dánskom". [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Čosi je zhnité v štáte dánskom. Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Niečo smrdí v štáte dánskom. Etwas stinkt im Staate Dänemark.
[Doklad 5] Niečo prehnité je v štáte dánskom. Etwas ist durchfäult im Staate Dänemark.
[Doklad 8]

Variantné komponenty#

  • smrdí Lemma: smrdieť
  • Variantný komponent 2 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 2
  • Variantný komponent 3 Lemma: Lemma k variantnému komponentu 3

Typické použitie v texte#

Príslovie sa často používa s dodatkom typu "v tomto (našom/ slovenskom ...)" [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Na tú druhú cestu radšej nemyslím a nechcem myslieť. Ak takáto masa významných ľudí bude dôsledne trvať na svojich požiadavkách, malo by jej byť vyhovené. Opak by bol pre vládu veľkou hanbou. JOZEF BEDNÁRIK, divadelný režisér: "Som hrdý a šťastný, že náš divadelný cech sa dokázal jednoznačne rozhodnúť. Volil medzi Hamletom a Klaudiom, a postavil sa za Hamleta, ktorý hľadá pravdu a ktorý dokázal povedať, že niečo je zhnité v štáte dánskom. Nie som taktik, takže o budúcnosti hovoriť nechcem. Ale toto prvé písmenko zostáva pre mňa veľmi cenné a krásne." ADELA GÁBOROVÁ, herečka, Divadlo Andreja Bagara, Nitra: "Veľmi ma potešilo, že prišlo toľko ľudí z takých rôznych oblastí. Viem, že problémy v tejto spoločnosti nemáme len my, a je trochu škoda, že navzájom o týchto problémoch nevieme. Každý má toľko starostí, že niet času sa zaoberať problémami druhých. Verím, že tu sa nám podarilo dokázať opak.“ SME. Denník. Bratislava: Petit Press 7.9.1996

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Istý filozof napísal: Za všetko v živote musíme platiť, pričom najvyššiu cenu platíme za veci najnižšie! V tejto vete je alfa a omega fetovania. Pre „ fetošov “. Ale aj pre spoločnosť, ktorá im nevedela včas a dosť jasne vysvetliť, že pravý halier je vždy cennejší ako falošná koruna. Ema dočítala. Všetci napospol sa rozvraveli o článku s uznaním. Milan, ktorý rád filozofuje, dal sa strhnúť svojou záľubou a rozvíjal tému ďalej: — Ak sa nemýlim, princ Hamlet povedal, že je čosi zhnité v štáte dánskom. Podľa mňa je čosi zhnité v celom svete. Ľudia žijú zo dňa na deň v strachu zo skazy... — Také sú už časy, — utrúsil som a hlavou mi tiahlo: Strach nás všetkých nahlodáva. Má mnoho tvárí. Každý sa bojí čohosi iného... A žije len pre seba bez ohľadu na to, či to je rozumné. Nemá príliš pochopenia pre druhého a už vonkoncom nie pre veľké veci a ideály života... Lászlová, Karin: Zhubné ilúzie. Bratislava: Osveta 1987


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Prezident republiky však zistil, že nemáme reprezentačné sídlo pre štátne návštevy, preto navrhuje, aby sa chátrajúci kaštieľ v Rusovciach na takéto sídlo prerobil. Ak by premiér súhlasil, hľadali by prostriedky na dokončenie rekonštrukcie. Kaštieľ by chcela aj obec, prevodom za korunu s tým, že park by ostal prístupný verejnosti. Narazilo sa však na problémy s prebiehajúcimi súdnymi spormi o reštitučné nároky rádu sv. Benedikta. Toľko z rozhlasovej správy. V podstate nič nové, v štáte dánskom, ako sa hovorí... Škoda takej peknej stavby. Mne sa ten nápad pána prezidenta celkom páči. Ani nie preto, že by vláda nemala dosť reprezentačných priestorov, ale pre oživenie kaštieľa i parku. Blížia sa voľby, podobných správ bude pribúdať. Len vtáky budú lietať a hniezdiť v korunách stromov stále rovnako skromne. Prvýkrát som bol v opere niekedy počas vysokoškolského štúdia s jednou slečnou. Zobrala ma na Madam Butterfly. Nevedel som, čo mám od Madam Butterfly čakať. Texty zo SME blog 2005-09-21-d-11851


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Na niekdajšom Mierovom , dnes Hodžovom námestí v Bratislave sa v sobotu podvečer rozhoreli sviečky. Stovky vysokoškolákov si prišli pripomenúť udalosti rokov 1939 a 1989 , no najmä prišli vysloviť svoj nesúhlas s novelou vysokoškolského zákona a vývojom u nás.Prišli na miesto , kde protestným pochodom bratislavských vysokoškolákov začali udalosti spred siedmich rokov. "Máme sviatok , ale niet čo oslavovať," povedala Michaela Moravčíková, zástupkyňa študentov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove a tlmočila ich nesúhlas s rozdelením tejto univerzity.Najväčší ohlas vyvolalo vystúpenie vysokoškoláka Martina Niepelu : "Čosi je zhnité v štáte dánskom, povedal Hamlet a ani netušil, že o necelú polhodinku ho prepichnú vo veľkolepom finále otráveným mečom. Čosi je zhnité v štáte slovenskom, hovorím dnes z tribúny a netuším, kedy mi vo veľkolepom finále vykrútia krk." Martin poukázal na viacero "divností" našej krajiny, kde si premiér a prezident nadávajú do zločincov, kde mu tvrdia, že je lepšie žiť v izolovanom chudobnom a zaostalom štáte, ako sa prispôsobiť podmienkam Európskej únie, kde je každý kritický postoj voči vláde automaticky označený za protinárodný, kde sa dvojnásobnom .... SME. Denník. Bratislava: Petit Press 18.11.1996

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Závisí od vašej lokalizácie, či s touto istotou zostanete na zemi, alebo vyletíte s autom do vzduchu. 3. Kto je vyšší ústavný činiteľ, riaditeľ SIS alebo upratovačka v kancelárii prezidenta republiky ? Upratovačka, lebo tú môže prezident nielen menovať, ale aj odvolať v prípade zneužitia funkcie. 4.V ktorom prípade sa mäkká spoluhláska č vyslovuje bez mäkčeňa? V prípade bačovania s obilím na Ministerstve pôdohospodárstva) 5. Ako sa nazýva človek, ktorý miluje pasienkový ľud ? Luzomil.6.Keď Hamlet povedal, že niečo smrdí v štáte dánskom, vyháňali ho do Anglicka.Čo smrdí v slovenskom štáte, keď do Anglicka vyháňajú Annu N.? Asi nafta. 7. Ak vláde najviac záleží na mladej a zdravej generácii, budúcnosti národa, ktorému rezortu vyčlení v rozpočte viac - zdravotníctvu alebo školstvu? Slovenskej informačnej službe, lebo tá vie o nás najviac.Vyhodnotenie testu : Ak viete odpoveď na všetku SME. Denník. Bratislava: Petit Press 28.12.1996


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte ):
Zrejme sa premiér dozvedel čosi, čo ho znehodnocuje, a v tom prípade je jedno, ako sa k tejto znalosti premiér dostal. Dočerta - veď je predsedom vlády tohto štátu, ktorý sa k funkcii dostal na základe riadnych volieb, a teda musí vedieť, čo sa mu v štáte deje. Ak si môže nejaký úrad, ktorý ustanovil parlament a jeho šéfa vymenovala vláda, ktorej predsedá premiér, dovoliť vlámať sa alebo iným spôsobom ( určite nie legálnym ) vniknúť do jeho trezoru, tak je niečo zhnité v tomto „štáte dánskom“. O tom, že skutočne existuje nejaká skupina ľudí, ktorí sa stavajú nad zvolených štátnych funkcionárov, dáva tento skutok celkom jasnú kladnú odpoveď. Myslím si, že by vás všetkých malo viac zaujímať, ako je to s čistotou pána Mojžiša, ako to, či v tomto prípade premiér porušil zákon. Zrejme v polosvete prebieha veľmi vážny boj o moc a premiér, ktorý neberie úplatky, je veľmi nepríjemný „partner“ týchto ľudí, preto je akákoľvek zámienka na jeho prenasledovanie vhodná... SME. Denník. Bratislava: Petit Press 25.09.2003


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Vláda má vládnuť , prezident reprezentuje a takáto deľba práce je veľmi ideálna. Víťazoslav Móric, čestný podpredseda SNS: — Hneď zo začiatku by som chcel protestovať, keď sa tu hovorilo, že sú problémy medzi Hradom a vládou. Problémy nie sú medzi Hradom a vládou, ale medzi tým, čím je Hrad naplnený a Vladom. (Potlesk, smiech. Tam sú tí, čo boli proti slovenskému štátu!) — Človek s časom obyčajne vyzreje, alebo zahnije, zhnije. A v tomto štáte dánskom, v tomto Hrade tiež už začína niečo hniť. (Smiech, potlesk.) Ján Slota, predseda SNS, poslanec NR SR: —... slovenská vec, keď sa na vás pozerám, určite vyhrá. A pevne verím, že tá budúca vláda po predčasných parlamentných voľbách bude zase slovenská a nie nejaká komunisticko - maďarská. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 04.03.1994.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Potom sa znenazdania odkiaľsi ozvala hudba a Berger vstal zdravý a svieži. Odchádzal za neutíchajúceho potlesku. Zrazu sa vyjasnilo, že to celé bolo iba divadelné predstavenie. Krištof náhle musel šepkať Bergerovi celé odstavce patetického textu zo šepkárskej mušle, kde sa aj celý ten čas nachádzal. Až teraz si to všimol. Bolo to veľké predstavenie s hudbou a množstvom svetla. Berger mieril vysokým schodiskom do tmy. Na konci sa ešte obrátil, chytil si nos a so zhnuseným výrazom zamrmlal: „Fuj! Niečo prehnité je v štáte dánskom!“ Ľudia tlieskali, mnohí povstávali zo stoličiek a nahlas kričali. Krištofa napĺňal pocit radosti a dokonalosti. Spokojne zavrel scenár a chcel sa napiť vincentky. V hrdle ho škrabalo a cítil smäd, ale pohár mal deravé dno, takže všetko, čo si doň nalial, zasa vytieklo. A vo fľaši už nezostalo nič. Keď sa zobudil, mal celkom vyschnuté ústa. Ležal v tmavej izbe na rozhádzaných divadelných bulletinoch a usmieval sa. Hospodárske noviny 07/08

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [word="štáte"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="štáte" [|Wissenssammlungen/Sprichwörter/ * [word="dánskom"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="dánskom"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter