unbekannter Gast

Je něco shnilého ve státě dánském. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • je Lemma: být
  • něco Lemma: něco
  • shnilého Lemma: shnilý
  • státě Lemma: stát
  • dánském Lemma: dánský

Význam(y)#

Přísloví upozorňuje na nepořádek či nekalé praktiky, které vládnou v nějaké instituci. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Obžalovaný, který je od loňského prosince ve vazbě, se proti rozsudku odvolal k Vrchnímu soudu v Praze. Při takto prostém postavení dvou rozsudků vedle sebe je jasné, že "je něco shnilého ve státě dánském" - a k takovému konstatování není třeba býti právníkem. Porovnání výroků v první instanci se prostě příčí zdravému rozumu. Jediným společným rysem je, že se v obou případech drogy dostaly do rukou neplnoletých, a dokonce i nezletilých. Tady nicméně veškerá podobnost končí. Mladá fronta DNES, 30. 10. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="shnilý"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="shnilý" {0,3 [lemma="stát"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="stát"


Seznam všech přísloví