Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Je něco shnilého ve státě dánském. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • je Lemma: být
  • něco Lemma: něco
  • shnilého Lemma: shnilý
  • státě Lemma: stát
  • dánském Lemma: dánský

Význam(y)#

Přísloví upozorňuje na nepořádek či nekalé praktiky, které vládnou v nějaké instituci. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Obžalovaný, který je od loňského prosince ve vazbě, se proti rozsudku odvolal k Vrchnímu soudu v Praze. Při takto prostém postavení dvou rozsudků vedle sebe je jasné, že "je něco shnilého ve státě dánském" - a k takovému konstatování není třeba býti právníkem. Porovnání výroků v první instanci se prostě příčí zdravému rozumu. Jediným společným rysem je, že se v obou případech drogy dostaly do rukou neplnoletých, a dokonce i nezletilých. Tady nicméně veškerá podobnost končí. Mladá fronta DNES, 30. 10. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [lemma="shnilý"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="shnilý" {0,3 [lemma="stát"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="stát"


Seznam všech přísloví