unbekannter Gast

Každý řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • řetěz Lemma: řetěz
  • je Lemma: být
  • tak Lemma: tak
  • silný Lemma: silný
  • nejlabší Lemma: nejslabší
  • článek Lemma: článek

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že při společném úsilí závisí celkový výsledek na nejslabším článku týmu. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

X [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y) ):
Inovační cykly se zkracují - nové tiskařské stroje a další tiskařská zařízení jsou uváděna na trh ve stále kratších intervalech. Chce-li dnes být tiskárna úspěšná, musí používat co nejmodernější technologie založené na digitálním přenosu textů i obrázků. Digitalizace však skrývá i jistý problém - každý řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. Sled digitálních operací je technologicky dost náročný a občas se stává, že data do tiskárny "netečou", neboť někde došlo k závadě, data jsou nekompatibilní a podobně. Lidové noviny - informatika, č. 270/1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití ):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty ):

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent ):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu ):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito na základě takto formulovaného dotazu:
_ [word="řetěz"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/word="řetěz" {0,3 [lemma="silný"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="silný"


Seznam všech přísloví