Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht vollkommen anonym nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. ACHTUNG: Wir können an Sie nur eine Antwort senden, wenn Sie ihre Mail Adresse mitschicken, die wir sonst nicht kennen!
unbekannter Gast


Každý si je strojcom svojho šťastia. #

[Doklad 1]

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

  • každý Lemma: každý
  • sám Lemma: sám
  • strojcom Lemma: strojca
  • svojho Lemma: svoj
  • šťastia Lemma: šťastie

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje presvedčenie, že každý sa má aktívne pričiniť o svoj úspech . [Doklad 2]
Príslovie vyjadruje aj presvedčenie, že každý je v prvom rade sám zodpovedný za úspešné dosiahnutie niečoho.[Doklad 3]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch často vyskytuje v rôznych aktualizovaných podobách s pridanými komponentmi. [Doklad 3] [Doklad 9]
Niekedy sa v textoch spochybňuje platnosť príslovia. [Doklad 6]

Varianty#

Tvarové varianty#

Každý by mal byť strojcom vlastného šťastia. Wörtl.: Jeder sollte Stifter eigenes Glücks sein.
[Doklad 4]

Každý je sám strojcom svojho šťastia. Wörtl.: Jeder ist selbst Stifter seines Glücks.
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Človek je sám strojcom svojho osudu. Wörtl.: Der Mensch allein ist seines Schicksals Stifter.
[Doklad 6]

Každý je strojcom svojho

zástupný komponent Slovný druh Komentár
života
osudu
dôchodku
úspechu
substantívum Ide o aktualizácie variantného objektu.
[Doklad 7]

Každý je kováčom svojho šťastia. Wörtl.: Jeder ist Schmied seines Glücks.
[Doklad 12]

Variantné komponenty#

  • človek Lemma: človek
  • osudu Lemma: osud
  • života Lemma: život
  • úspechu Lemma: úspech

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch často používa v rôznych súvetných transformáciách. [Doklad 8] [Doklad 9]

Príslovie sa v textoch vyskytuje v mnohých gramatických a štruktúrnych modifikáciách. [Doklad 10] [Doklad 11]


Tematické okruhy (SK)
  • a

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie ):
Ak vám je všetko jasné alebo vám je všetko jedno, nečítajte. V každom prípade sú mi ženy, ktorým je všetko jasné alebo im je všetko jedno, podozrivé. Ak teda žijú s mužom. No ale, každý si je strojcom svojho šťastia, do toho ma nič nie je. Alebo tiež, ako hovorievali naše staré mamy, každý má takého partnera, akého si zaslúži (veď si ho aj sám vybral) http://www.inzine.sk/article.asp?art=4251; Ako prežiť s mužom

[Doklad 2] (Odsek Význam(y) ):
Faktom je, že ochabol duch solidarity a málokoho dnes trápi, že Afrika hynie hladom a chorobami, zatiaľ čo Amerika a Európa sa topia v blahobyte ... Ožili staré úslovia — Každý je strojcom svojho šťastia alebo Pomôž si sám, aj pánboh ti pomôže a mnohí v tom vidia stáročiami potvrdenú múdrosť, ktorá ospravedlňuje ich egoizmus a chamtivosť Slovo 2002/31-32; s hosťom - Albert Marenčin, spisovateľ a výtvarník


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia ):
Všetko je v našich rukách. Len od nás závisí, kam sa dostaneme a či to bude bolieť. Každý z nás je strojcom a strojvodcom svojho života. Ak chceme šťastného, ak chceme, nešťastného. Žijeme tu a teraz, práve tak nevyliečiteľne posadnutí životom ako tí pred nami. http://www.inzine.sk/article.asp?art=7798; Filmy môjho života


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):
Kým v prvej knihe, odohrávajúcej sa za socializmu, sa neschopnosť žiť podľa vlastných predstáv a snov dala vcelku pohodlne - a v mnohých prípadoch aj oprávnene - zviesť na režim zúriaci v krajine, v novej knihe sa hrdinovia ocitajú v slobodnom svete, kde by mal byť každý „strojcom svojho vlastného šťastia“ a kde je už ťažšie sa vyhovoriť na objektívne podmienky http://www.inzine.sk/article.asp?art=4788; Glosy a recenzie

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty ):

Všetci hráči sú uvedomelí. Vedia, že keď budú makať, budú sa mať lepšie. Vedia, že každý je strojcom svojho šťastia,“ dodal Miroslav Sovič, najstarší z futbalovej bratskej trojice Denník Šport 07/04, 2007-04-21

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):
A ja ako žena ‐ novinárka mám aj typicky ženskú vlastnosť: zvedavosť. Rada strkám nos do ľudských osudov. Sú všelijaké, pravda? Hovorí sa, že človek sám je strojcom svojho osudu. Nie vždy. Niekedy príroda, inokedy nešťastná náhoda môže zasiahnuť rozhodujúcim spôsobom a poznačiť človeka na celý život. Lászlová, Karin: Skalpel a krása. Martin: Osveta 1973.

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov ):

Ako vnímate dnešné šance pre mladé kapely? Spomínané bariéry odpadli, zas prichádzajú nové - väčšia konkurencia, väčšia mediálna dravosť ... - Tie problémy sú samozrejme neporovnateľné. Dnes je podstatne viac možností a každý je si sám strojcom svojho úspechu. Každý môže robiť všetko preto, aby bol úspešný alebo nerobiť nič. Vtedy sme mali jedno dovolené a iné zas nemali dovolené. Východoslovenské noviny - Korzár 2001/11


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte ):
Je treba dobre si zvážiť, po stopách akého človeka chceme kráčať. Musíme poznať jeho charakter, jeho vnútorné vlastnosti, ktoré by sme si chceli osvojiť aj my. Bude dobre, ak sa vytvoríme rebríček hodnôt, ktoré sú pre náš úspešný život dôležite. Nesmieme zabudnúť, že strojcom svojho šťastia, svojho úspešného života sme my sami. Musíme sa naučiť žiť ho, veď je krásny. uhttp://www.referaty.sk, Potrebujem mať vzor?, 2005-10-17


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Sme si vedomí našej nepriaznivej situácie a štatistika zo vzájomných zápasov nás veľmi škrie. Pokúsime sa zmobilizovať všetky sily, predpokladám, že chlapci si po bystrickom výbuchu vstúpia do svedomia a že napravia pošramotenú povesť. Do každého zápasu ideme s cieľom bodovať a keďže len hráči sú strojcami svojho šťastia či nešťastia, všetko bude záležať od ich dnešného výkonu," dodal B. Kohutiar Východoslovenské noviny - Korzár 2002/01, Zemplínčanov desiatky so šťastím obišli.

[Doklad 10] (Ďalšie doklady):

Je to vyhodnocovacie obdobie samého seba. Pripomeňme, že keď si nevieme vážiť samých seba, len ťažko si môžeme vážiť iných. Treba si viac veriť a bezdôvodne sa nepodceňovať. Sme ľudia slobodnej vôle. My sme si strojcom svojho šťastia a osudu. Na nás záleží, aká bude naša budúcnosť. Šarm. Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 2007, č. 04.

[Doklad 11] (Ďalšie doklady):

Všetci sme strojcami svojich osudov, pán kolega. V takýchto epochálnych časoch obzvlášť. Hop, alebo trop, všakáno. Tak ako — hop? Karvaš, Peter: Poľahčujúca okolnosť. Bratislava: Slovenský spisovateľ 1991.

[Doklad 12] (Ďalšie doklady):

Prejav našej nevysvetliteľnej duševnej energie okolo Silvestra, nabádajúci človeka k novým plánom, predsavzatiam a nádejam o šťastnej a krajšej budúcnosti je preto viac pochopiteľný. Ak si každý z nás uvedomí starú ľudovú múdrosť, že je aj kováčom svojho šťastia, stane sa naše mesto šťastným spoločným domovom, krajším a milším pre všetkých jeho obyvateľov. Castrum Novum. Týždennník mesta Nové Zámky. Nové Zámky: Mestský úrad 1999, roč. 2, č. 01.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu _ [lemma="strojca"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="strojca" []{0,3 [lemma="svoj"|Wissenssammlungen/Sprichwörter/lemma="svoj"

Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.


Liste aller Sprichwörter