Wir freuen uns über jede Rückmeldung. Ihre Botschaft geht nur an das Administrator Team. Danke fürs Mitmachen, das zur Verbesserung des Systems oder der Inhalte beitragen kann. Ihre Nachricht (optional mit Ihrer E-Mail):
unbekannter Gast

Mindenki a maga szerencséjének (a) kovácsa. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • mindenki Lemma: mindenki
  • maga Lemma: maga
  • szerencséjének Lemma: szerencse
  • kovácsa Lemma: kovács

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy sorsunk, életpályánk alakulása leginkább saját kezünkben van. [Példa 1] [Példa 2]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata. [Példa 3] [Példa 4]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Mindenki a saját szerencséjének (a) kovácsa. [Példa 5]

Ki-ki a maga szerencséjének kovácsa. [Példa 6]

Mindenki a maga szerencséjének (a) kovásza. A mai magyar szlengben ez a tréfásan elferdített változat is gyakran előfordul.

Komponensek cseréje#

Mindenki a saját szerencséjének (a) kovácsa. [Példa 5]

Variánskomponensek#

  • saját Lemma: saját
  • ki-ki Lemma: ki-ki

Tipikus használat a szövegben#

Themenbereiche (GER)
  • a

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás ):
Az a megállapítás, hogy a szerencsejáték fogalmához nem csupán negatívumok társíthatók, persze nem teljesen új. Gondoljunk csak azokra a - szerencsét pozitív értelemben említő - népi bölcsességekre, amelyeket mi, magyarok is oly sokszor idézünk. Próba - szerencse. Mindenki a maga szerencséjének kovácsa. A jó kapusnak szerencséje van. Móricz Éva szerint ezekben is benne van az a gondolat, amely azt sugallja: a szerencsés pillanatokat üstökön kell ragadni, jó ütemben kell cselekedni. Nem kétséges viszont: ehhez felkészülés és kockázatvállalás szükséges. Népszabadság; Cím: Budapesti csodakergetők; Szerző: T. Z.; Dátum: 2001/07/2

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek) ):
Appius Claudius Caecus volt annak a censornak a neve, aki először írta le ezt a maximát: Mindenki a maga szerencséjének kovácsa. ( A censori rangot viselők állami vagyonbecslők voltak, nem pedig a sajtószabadságot korlátozták. Ők gondozták a középületeket is, de a censor második jelentése " szigorú bíráló " volt, s nem csak írásműveké. ) Élet és Tudomány; Cím: AB_OVO; Szerző: ( Sz . H. E. ); Dátum: 1997

[Példa 3] (Szakasz Sajátos használat ):
A pályakezdő diplomás egyre inkább a saját szerencséjének a kovácsa: sem a piac által megkövetelt tudást, sem az elhelyezést nem várhatja az egyetemtől vagy a főiskolától. Már csak azért sem, mert egyöntetű vélemények szerint a felsőoktatási intézmények Nyugat-Európában sem tudták követni a piaci igényeket. Főleg a túlzottan elméleti képzést adó egyetemek maradtak adósak azokkal a praktikus ismeretekkel, amelyeket a munkaadók szinte azonnal elvárnak a pályakezdő diplomásoktól. Népszabadság; Cím: Kelendőek a diplomások; Dátum: 2001/01/23 Remek példa a közmondás szövegbe szerkesztésére.

[Példa 4] (Szakasz Sajátos használat ):
Helmut Schuster, az IBM ausztriai részlegének egykori vezérigazgató-helyettese szintén saját szerencséjének a kovácsa. 1981-ben felhagyott korábbi foglalkozá-sával, megvásárolta a csőd szélén álló Anker pékséget, amely most évi 2,2 milli-árd schillinges forgalmával Európa legnagyobb kenyérbolthálózatának számít. Heti Világgazdaság 1995/05/20 Remek példa a közmondás szövegbe szerkesztésére.

[Példa 5] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
Beszélgettünk. Jobban mondva, nosztalgiáztunk, felidéztük az egyetemi éveket, amikor még mind a ketten egyforma eséllyel vágtunk neki a jövőnek. Hát igen. Minden embert más fából faragtak. Ez a közhely nagyon tetszett neki, mert egyértelműen utalt arra, hogy míg az egyiket tölgyfából faragják, a másikat préselt fűrészporból, s nem lehetett kétséges, kettőnk közül ki az, aki az idő próbáját kiállta. Hagytam, lubickoljon csak önimádata édes levében. Hadd képzelje, hogy ő a fából faragott királyfi, míg én csak amolyan rendetlenkedő Pinocchio vagyok. Persze nem akart megbántani. Olyasmiket mondott, hogy mindenki a saját szerencséjének a kovácsa, s aki rosszul kovácskodik a szerencséjével, annak baráti jobbot kell nyújtani. Mert a mi társadalmunkban semmilyen tehetség nem mehet veszendőbe. Ez egyértelműen a személyemre vonatkozó célzás volt. Meg sem sértődhettem, mert tehetségesnek nevezett, legföljebb mint kovács vallottam kudarcot. Mint olyan kovács, akinek hiányzik egy üllője. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: szépirodalom; Cím: Thészeusz két szék közé esik , majd eszmét cserél Istennel

[Példa 6] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok ):
A tanító eljárás szempontjából legérdekesebb a példák gyüjtését tárgyaló szakasz. Ebben E. azt ajánlja az ifjúnak, hogy olvasmányaiból külömböző szempontok szerint gyüjtsön példákat, hogy mídőn majd szónoki minőségben fellép, bő példatár álljon rendelkezésére. A bűnök és erények fajain kivül ilyen címek szerint lehet a példatárt megalakítani: tisztes öregség, élénkség sz öregeknél, öreges ifjak, szerencse, kiváló emlékező tehetség, hirtelen halál, önkénytes halál, ékesszólás, alacsony sorsból felemelkedés, nagy testi erő stb. Ilyenek még a következők is: a népuralom-e jobb vagy a monarchia? Ki-ki a maga szerencséjének kovácsa. Az öregségre legjobb utikészlet a műveltség. Ha olvasás közben bármit is talál a növendék, ami a fölvett fogalmakra vagy mondásokra vonatkozik, mindjárt feljegyzi. Ily módon jobban bevésődik elméjébe, amit olvas és az olvasmányainak is jobban hasznát veszi. A tudománynak egyetlen ága sincs, amely - még a természettan és a mennyiségtant sem véve ki, - hozzá ne járulhatna az ékesszólás javára értékesíthető anyag gyarapításához. Egy-egy történelmi eseményt vagy mesét, vagy bármely tárgyat is többféleképen értékesíthetünk. Igy Sokrates halálából nemcsak arra lehet példát vonni, hogy a derék ember nem fél a haláltól, hanem arra is, hogy az erény irigységet kelt föl másokban, továbbá, hogy a bölcselet tanulása inkább veszedelmet hoz a fejünkre, ha nem alkalmazkodunk kortársaink életmódjához. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: Erasmus nevelési eszméi; Szerző: Péter János Dr.; Dátum: 2000/01/31

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája